دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت

دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت

با عنايت به رشد ميزان مصرف و نياز روزافزون به انواع مواد هيدروكربوري اعم از نفت‌خام، فرآورده‌هاي نفتي و گاز، ضرورت توجه به صنايع بالادستي نفت دوچندان گشته است. عدم توجه به پيشرفت­‌هاي جديد علمي و متعاقب آن توليد تكنولوژي در زمينه‌هاي مرتبط، خسارت‌هاي زيادي را براي كشور در برداشته و درصورت تداوم و تاكيد بر دانش و تكنولوژي سنتي، فراگيري و افزايش خسارت‌هاي مالي را به دنبال خواهد داشت. كاربرد ژئومكانيك در سال­‌هاي اخير منجر به بهينه‌سازي فرآيندها و عمليات‌هاي مختلف از قبيل حفاري، ازدياد برداشت، تحريك و شكست مخازن، مكان‌يابي صحيح چاه‌هاي افقي و مايل و پيش‌بيني دقيق‌­تر توليد شده است. صاحبنظران مستحضرند كه كنفرانس‌ها محل مناسبي جهت تبادل يافته‌­هاي جديد علمي و هم انديشي دانشگاهيان و صنعت‌گران در ارائه راهكار براي حل مشكلات مربوطه مي‌باشند.

از اينرو نظر به اهميت كاربرد ژئومكانيك در بخش بالادستي صنعت نفت، برگزاري دومين كنفرانس ژئومكانيك نفت با اهداف عمده شناخت ظرفيت‌هاي ملي و فناوري­‌هاي روز و كاربردهاي آن‌ يكي از نيازهاي اين صنعت مي­‌باشد. به همين دليل دومين كنفرانس ژئومكانيك نفت با مشاركت انجمن ژئومكانيك نفت ايران، مديريت اكتشاف شركت ملي نفت و دانشگاه صنعتي شاهرود در بهمن ماه سال 1395 در جهت نيل به اهداف ذيل برگزار خواهد شد.

 

محورهاي كنفرانس:

 - بررسي هاي لرزه اي و ميكرو لرزه اي
- آزمون هاي آزمايشگاهي و برجا
- روابط تحليلي و مدل هاي رفتاري
- مدل سازي ژئومكانيكي
- كاربرد زئومكانيك در اكتشاف
- كاربرد ژئومكانيك در حفاري
- كاربرد ژئومكانيك در توليد
- موضوعات خاص در ژئومكانيك

نظرات