دومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران

دومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران

اهداف همايش:

-فراهم نمودن فضاي علمي مناسب براي ارائه و تبادل نظر در زمينه آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي و كاربردي كشور در زمينه علوم و صنايع غذايي
-ارائه يافته هاي علمي در دانشگاه­ها و مراكز تحقيقاتي به شركت هاي فعال در زمينه توليد و عرضه مواد غذايي كشور با هدف به كارگيري براي افزايش كيفيت مواد غذايي و تامين غذاي سالم جامعه
-جمع بندي و ارائه يافته­هاي علمي و آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي در دانشگاه­ها و مراكز تحقيقاتي به سياستگزاران كشور در جهت كمك به تصميم سازي در امر تامين مطلوب و پايدارغذاي جامعه
- كمك به تعيين راهبرد و مسير تحقيقات اساسي مورد نياز كشور در زمينه علوم و صنايع غذايي
 ارائه راهكارهاي توسعه صنعت غذا
- فراهم كردن فضاي بحث و تبادل نظر بين متخصصان علوم مرتبط با صنايع غذايي
- تامين نيازهاي غذايي اساسي جامعه
- بالا بردن توان علمي و فني كارشناسان و مسئولين توليد،كنترل كيفيت، دانشجويان و ساير علاقه مندان
- ارائه پيشنهادات راهبردي براي ارتقاي ارزش افزوده محصولات كشاورزي و توسعه صادرات
- جلب مشاركت هر چه بيشتر مراكز آموزشي، تحقيقاتي، سازمان­هاي اجرايي و صنعت در توسعه علوم و صنايع غذايي
- افزايش اهميت صنايع غذايي به لحاظ اشتغال زايي و افزايش مشاركت مستقيم يا غير مستقيم آن در توليد درآمد ملي
- تغيير تركيب صادرات جهاني از مواد اوليه به محصولات ساخته شده با ارزش افزوده بالاتر
- رويارويي كشورهاي درحال توسعه با منابع محدود و لزوم برنامه ريزي جهت استفاده بهينه از آن­ها

 

نظرات