کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران

کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران

محورهاي كنگره :
روانشناسي شخصيت

شخصيت و عملكرد تحصيلي
شخصيت و عملكرد شغلي
شخصيت و سلامت جسم و روان
شخصيت و جلوه هاي هنري
شخصيت و روابط زناشويي
شخصيت و روابط بين فردي
پايه هاي زيستي و ژنتيكي شخصيت  
شخصيت و رفتارهاي پر خطر
ساير زمينه هاي مرتبط

روانشناسي خانواده
عوامل روانشناختي، اجتماعي و فرهنگي بالا رفتن سن ازدواج 
تقويت ازدواج و انديشه فرزندآوري
معيارهاي مناسب همسرگزيني، انتخاب دقيق، عروسي آسان
مولفه هاي خانواده اسلامي- ايراني / شاخص هاي خانواده سالم
خانواده و سلامت جنسي
تيين جاذبه ها و دافعه هاي رواني - نفساني در بين زوج هاي جوان
شيوه هاي فرزند پروري
اخلاق محوري (انصاف، فداكاري، گذشت) در خانواده
فضاي مجازي و خانواده
مدل هاي پيشگيري از طلاق و افزايش رضامندي زناشويي
پيش بين هاي موفقيت و شكست در ازدواج 
خشونت خانگي
چرايي تغييرات ساختاري خانواده در ايران و جهان
ارتباط كار - خانواده
شيوه هاي تحقق اصل دهم قانون اساسي در تحكيم خانواده
نقش نظام آموزشي كشور در ارتقاء مهارتهاي زندگي و قابليت هاي همسرگزيني 
طراحي برنامه هاي خانواده محور در نهادهاي اجرايي كشور
نقش برنامه هاي آموزشي قبل از ازدواج در پيشگيري از ازدواج هاي هيجاني و غيراخلاقي 
رسانه ملي و توليد برنامه هاي مرتبط با خانواده مطلوب
مباني روانشناختي و تربيتي حقوق خانواده از منظر آموزه هاي ديني
حقوق خانواده در كتاب و سنت
اهميت توجه به سن زيستي و رواني در ازدواج
بارداري و تولد فرزندان هوشمند بعد از 40 سالگي
اختلالات روانشناختي اعضاي خانواده و امنيت (افسردگي، اضطراب، اختلالات شخصيت، اختلالات دو قطبي و.....)
ارضاي نيازهاي اساسي اعضاي خانواده و امنيت (نيازهاي عاطفي، جنسي، اقتصادي و.......)
خانواده، شادكامي، رضايت زناشويي و امنيت
خانواده، مهارت هاي زندگي و امنيت (مهارتهاي ابراز وجود، مقابله با استرس،آموزش هاي قبل ازدواج و......)
خانواده، تربيت اخلاقي و امنيت (وفاداري، پايبندي به اصول، احترام به حقوق ديگران و......)
خانواده، مراقبت و امنيت
گسيختگي خانوادگي، طلاق عاطفي و امنيت
و ساير زمينه هاي مرتبط

 روانشناسي كودك و نوجوان
روانپزشكي كودك و نوجوان
سلامت روان كودكان و نوجوانان
روانپزشكي مشاوره - رابط كودكان و نوجوانان
علوم اعصاب در حوزه كودك و نوجوان
كودكان استثنائي و ساير حوزه هاي مرتبط با كودك و نوجوان
بهداشت رواني مادر و كودك
بهداشت روان در مدارس
كار درماني و توان بخشي كودكان
گفتار درماني
مددكاري و حمايت هاي اجتماعي از كودكان و نوجوانان
ارتقاء كيفيت زندگي در كودكان و والدين
فشار رواني شغلي و فرسودگي شغلي
شادي در محيط كار و رفتار سازماني مثبت
آموزش و توسعه
مسائل رواني، اجتماعي و تربيتي كودكان

 
روانشناسي صنعتي
نقش روانشناسي صنعتي و سازماني در توسعه توليد ملي
روانشناسي صنعتي و سازماني و زندگي مردم
چالش‌هاي فراروي روانشناسي صنعتي و سازماني در قرن بيست و يكم
اخلاق، معنويت و عدالت در كار
انگيزش، نگرش، هيجان و كار
تغيير و بالندگي فردي، گروهي و سازماني
كارمنديابي، كارگماري و طبقه‌بندي كاركنان
تجزيه و تحليل و ارزشيابي مشاغل
عملكرد شغلي: ارزيابي و مديريت عملكرد، رفتارهاي مدني سازماني و رفتارهاي غيرمولد
شخصيت در سازمان
كارآفريني، خلاقيت و نوآوري در سازمان
بهداشت، ايمني و محيط كار
موازنه كار-خانواده، دوركاري و روش‌هاي انعطاف‌پذير انجام كار
سبك‌هاي رهبري و مديريت سازماني
كيفيت زندگي كاري
ارگونومي و روانشناسي مهندسي
برنامه‌ريزي نيروي انساني
كارراهه شغلي
بازنشستگي
فشار رواني شغلي و فرسودگي شغلي
شادي در محيط كار و رفتار سازماني مثبت
آموزش و توسعه

 

روانشناسي و دانشجو
دانشجويان و آسيب‌هاي رواني – اجتماعي 
دانشجويان و آسيب‌هاي نو پديد 
دانشجويان و سلامت رواني 
دانشجويان و شادكامي

روانشناسي سلامت
استرس و اضطراب
سبب شناسي اختلالات روان­ تني
چالش هاي روانشناختي بيماري هاي جسمي مزمن
رفتارهاي پرخطر
ملاحظات روانشناختي در بيماري هاي جسمي
روانشناسي باليني در طب
نقش رسانه ها در سلامت جامعه
عوامل روانشناختي مرتبط با سوء مصرف مواد
ارتقاي كيفيت زندگي و سلامت افراد جامعه

اختلالات رواني
پيشگيري و درمان اختلالات روان شناختي
اختلالات شخصيت
اختلالات جنسي
اختلالات خلقي و اضطرابي


روان درماني
 روانشناسي عمومي
روانشناسي اجتماعي
روانشناسي باليني
روان سنجي
مشاوره و راهنمايي
روان‌شناسي شناختي آموزش و يادگيري
روان‌شناسي شخصيت تحولي باليني
روانشناسي تربيتي
ورزش و سلامت روان شناختي
رسانه ها و سلامت روان شناختي
روان درماني و معنويت
درمان هاي دارويي – فيزيكي
اجتماع و آسيب هاي اجتماعي

نظرات