نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016

نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016

محورهاي اجلاس:
محيط زيست شهري

-مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
-ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها
-فضاي سبز و محيط زيست شهري
-شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
-مسائل محيط زيست كلان شهرها
-اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
-اكولوژي شهري و شهر سبز
-توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات مخرب زيست محيطي آن ها
-همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه با محيط زيست
-مكانيسم هاي توسعه پاك
-كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
-مديريت پسماند در شهرها
-فاضلاب شهري و تصفيه
-طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست
-حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي محيط زيستي آن
  

شهرسازي پيشرفته :

- مديريت مناسب شهرسازي در راستاي كاهش بارترافيكي

-بررسي تغيير و تحولات جديد در حوزه شهري و شهرسازي
-نوسازي شهري و تهيه نقشه حومه شهر
-بازسازي تاريخي شهر
-استفاده از فضاي سبز در طراحي محله‌ها و خانه‌ها تحت مقوله شهرسازي مدرن
-بررسي اصلاحات در طراحي و ساخت فضاي شهري
-تبيين‌ نقش‌ سيستم‌ مديريت‌ شهري‌ همچون يك‌ برنامه‌ريز
-بررسي روابط‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ شهري‌ در ارتباط‌ با نظام‌ عمومي‌ برنامه‌ريزي‌
-بررسي برنامه‌هاي‌ جامع‌ فيزيكي، اقتصادي، اجتماعي‌ و مالي‌ لازم‌ براي‌ توسعه‌ كارآمد شهر
-تبيين‌ نقش‌ اداري‌ - اجرايي‌ سيستم‌ مديريت‌ شهري
-تبيين‌ نقش‌ اجرايي‌ مديريت‌ شهري‌ در قالب‌ نظام‌هاي‌ شهرداري
-افت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها(
-شهرسازي نوين و توسعه پايدار
- سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
-ناپايداري شهر و عوامل موثر
-شناخت موانع و محدوديت­ها و شاخص­هاي توسعه شهري پايدار
 حقوق شهروندي

- مفهوم شناسي حقوق شهروندي

-ارتباط ميان حقوق شهروندي و اقدامات شهرداري
-مطالعه تطبيقي حقوق شهروندي
-حقوق شهروندي و نظام ساخت و ساز شهرها
-حقوق شهروندي و توسعه فضاهاي فرهنگي، اجتماعي و تفريحي
-حقوق شهروندي، سالمندان، معلولان، نابينايان و شهرداري­ها
-حقوق شهروندي و ايمن سازي شهرها
-حقوق شهروندي و حقوق محيط زيست و شهرداري ها
-اسلام و حقوق شهروندي و قوانين شهرداري ها

شهر هوشمند

-شناخت و تبيين مفهوم شهر هوشمند

-بررسي تاثيرات اختراعات الكترونيكي، سخت افزارها و نرم افزارهاي كامپيوتري بر فضاي مناطق و شهرها
بررسي ويژگي­ها و ساختار شهرالكترونيك، روش­ها و مدل­هاي مربوط به پياده­سازي آن
-آماده سازي بستر فرهنگي شهر الكترونيكي
-بررسي نقش و ضرورت ايجاد شهر الكترونيك در توسعه پايدار
-آشنايي با مفهوم شهر الكترونيك و بررسي زيرساخت­هاي لازم جهت ايجاد يك شهر مجازي
-چگونگي ارتقاي كيفيت سرويس هاي الكترونيك
-بررسي فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت ارتقاء مشاركت مردم و تعامل بهتر بين مديريت شهري و شهروندان
-در ابعاد مختلف

-فراهم كردن دسترسي شهروندان به اطلاعات جامع، كامل، مناسب و به موقع در قالب­هاي متنوع و جذاب
-بررسي مفاهيم شهرالكترونيك و اعتماد سازي الكترونيكي و نقش متقابل
-تشريح جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات در دوركاري
-تحليل و بررسي مزاياي شهر، شهرداري و شهروند الكترونيك

گردشگري

- محدوديت­ها و موانع و نيازهاي توسعه توريسم در مناطق

-راهكارهاي مناسب براي مديريت گردشگري كشور
-تاثيرات فرهنگي و اجتماعي صنعت گردشگري برروي توسعه جذب توريسم
-ارايه راهكارهاي ايجاد صنعت گردشگري پايدار در كشور
-بررسي نقش توريسم و ژئوپليتيك گردشگري در روند توسعه كشورها
-بررسي نقش برنامه­ريزي و مديريت در توسعه پايدار گردشگري
-بررسي چالش­ها و فرصت­هاي پيش روي توسعه صنعت جهانگردي با رويكرد توسعه پايدار در كشور
-بررسي جايگاه و نقش گردشگري و برنامه­ريزي شهري به عنوان راهي براي توسعه اقتصادي
-بررسي نقاط قوت و ضعف گردشگري شهري
-شناخت فرايندهاي جهاني شدن و تاثير آن بطور مستقيم و غيرمستقيم برصنعت گردشگري
-نقش برندگذاري شهري درجذب گردشگران به شهر
-بررسي وضعيت عوامل بازاريابي در صنعت گردشگري
-بررسي پيشنهادات و راهبردها توسعه منطقه گردشگري
-بررسي موثرترين راه­هاي كاهش جلوگيري از تاثيرات منفي گردشگري

 مديريت شهري 

- كيفيت محيط شهري و نقش آن در ارتقاء رضايت شهروندان

-مشاركت‌هاي مردمي و نقش آن در توسعه مديريت شهري
-تأثير مديريت امكانات شهري بر فرهنگ شهروندي
-چالش‌هاي فرهنگي شهرنشيني در كشور
-شناسايي، ايجاد و ارتقاي شبكه هاي تأمين خدمات شهري
-آينده پژوهي در مديريت شهري
-تحقق مديريت يكپارچه شهري بر پايه شبكه يكپارچه اطلاعات شهري
-الگوهاي تدوين راهبردها و برنامه هاي عملياتي توسعه شهرها
-نقش مديريت بحران در كاهش آسيب هاي ناشي از زمين لرزه
-ارئه راهكارهايي براي اجراي پروژه هاي شهري منطبق بر الگوي BOT
-تدوين سياست هاي مناسب و برنامه ريزي در راستاي ارتقاي فرهنگ ترافيك در تردد هاي شهري
-الگوهاي توسعه شهري و كاربرد فن آوري هاي نوين در صنعت ساختمان
-تحليل شكل مطلوب شهر پايدار ايمن، عوامل و عناصر شكل دهنده شهر


 مديريت بحران 

-انطباق راهكارها با قوانين و مقررات مربوط به محيط زيست و ايمني

-چگونگي ارتباط و توسعه موازي مديريت بحران و مديريت پروژه
-بررسي اصول زنجيره بحراني و تاثير آن در كنترل ريسك ناشي از حوادث غيرمترقبه
-بررسي موانع و محدوديت ها در رابطه با مديريت بحران در نواحي روستايي
-كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت بحران زلزله
-جايگاه لجستيك در مديريت بحران
-ارائه سيستم اطلاعاتي مديريت بحران شهرداري الكترونيك
-نقش سيستم اطلاعات مديريتي در بحران هاي طبيعي
-نقش هشدار سيلاب در مديريت بحران سيلاب و كاهش خسارات
-راهبردهاي پيشگيري از وقوع بحران، راهبردهاي آمادگي وقوع بحران و راهبردهاي پس از بحران
-تبيين جايگاه پدافند غيرعامل در مديريت بحران جهت كاهش آسيب پذيري
-بررسي چالش­هايي بر سر راه مديريت خشكسالي به ويژه مديريت ريسك 

مديريت پسماند

-كاهش توليد پسماند توسط توليدكنندگان و تهيه‌كنندگان كالاهاي مصرفي و مصرف‌كنندگان كالاها
-جمع آوري و حمل و پردازش سريع پسماندها با رويكرد تفكيك در مبدا
-بازگرداندن مواد و انرژي به چرخه توليد و طبيعت با بهره‌گيري از اخرين دستاوردهاي علمي
-بسترسازي، پشتيباني و برنامه‌ريزي لازم جهت جلب سرمايه و مشاركت بخش خصوصي
-استانداردسازي و جلوگيري از انتشار آلودگي هاي محيطي ناشي از پسماند
-كاهش اثرات زيست محيطي ناشي از استفاده از مواد شيميايي پسماند
-سريع ترين زمان ممكن نسبت به اقدامات برف روبي و يخ زدايي معابر و مسيرهاي شهري
-ارائه آموزش هاي عمومي و افزايش سطح فرهنگ و آگاهي شهروندان در بخش مديريت سماند
- استفاده از فرآيند كمپوست سازي به جهت دفع صحيح و بهداشتي زايدات توليدي
- بازيافت پسماند هاي خشك با ارزش، فروش آن ها و كسب در آمد 
- جلوگيري از هدر رفتن ساليانه چندين هكتار زمين ناشي از دفن پسماندها
- كاهش تدريجي دفن و افزايش ظرفيت بازيافت و پردازش 
- بهينه سازي وضعيت بارگيري پسماندهاي بازيافتي
-همكاري مردم در اجراي برنامه هاي طرح جامع مديريت مواد زايد جامد
-برنامه ريزي كوتاه و دراز مدت در زمينه مديريت مواد زايد جامد
-بالا بردن كيفيت زايدات تفكيكي به صورت تر و خشك
-كاهش هزينه هاي جداسازي در مراكز بازيافت
- كاهش اثرات مضر حاصل از ايجاد اثر گلخانه اي و گرم شدن كره زمين

نظرات