سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

محورهاي كنفرانس:

-محورهاي مديريت 
-كيفيت، بهره‌وري و تعالي سازماني
-رهبري و رفتار سازماني
- توليد، فرآيند و عمليات
-مديريت راهبردي
-مديريت سيستم‌ها و فناوري اطلاعات
-مديريت استراتژيك و رقابت
-مديريت منابع انساني
-مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه
-مديريت بازار
-اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت
-حاكميت سازماني و مسووليت اجتماعي
-محورهاي حسابداري
-مديريت­ مالي

 

نظرات