اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)

مهندسي‌سازه و مديريت‌ساخت از مهمترين گرايش‌هاي مهندسي عمران مي‌باشند كه اكثر زمينه‌هاي كاري عمراني را پوشش مي‌دهند. به‌طور كلي مهندسي سازه در ارتباط با طراحي وآناليزسازه‌هاي مختلف مانند ساختمان‌هاي بلند و كوتاهِ پيچيده، پل‌هاي بزرگ، تونل‌ها، تأسيسات نفتي، سازه‌هاي آبي و سدها، سازه‌هاي صنعتي و نظاير آنها مي‌باشد ‌.از طرفي انجام مناسب و بهينه‌ هر پروژه در گرو مديريت صحيح و اصولي آن مي‌باشد، به ويژه در پروژه‌هاي عمراني كه با بخش‌هاي مختلفي مرتبط‌بوده و معمولاً افراد زيادي در آن فعاليت‌دارند. علاوه براين، سرمايه گذاري‌هايي كه در زمينه‌هاي ساخت پروژه‌هاي عمراني انجام مي‌گيرند ارقام بسيار بزرگي را شامل مي‌شوند كه بدون درنظر گرفتن مسائل علمي و برنامه‌ريزي‌هاي اصولي، بازده اين سرمايه‌ها (با توجه به نقايص حاصل، اتلاف وقت و از دست‌رفتن كارايي پروژه در مدتي كمتر از عمر مفيد آن) عملاً ناچيز خواهد‌بود. دانشگاه صنعتي شريف در راستاي توسعه و تبادل‌نظر علمي و ارائه آخرين يافته‌هاي علمي و پژوهشي مهندسي عمران درنظر دارد تا اولين كنفرانس ملي مهندسي‌سازه و مديريت‌ساخت را با حضور مسئولين عالي‌رتبه كشور و اساتيد ممتاز دانشگاه‌هاي تراز اول كشور در تاريخ 31 شهريور لغايت اول مهر ماه 1395 در مركز همايش هاي اين دانشگاه برگزار نمايد. براين اساس از تمامي متخصصان، كارشناسان، دانشجويان و پژوهش‌گران مراكز علمي، تحقيقاتي و صنعتي دعوت مي‌شود با شركت در برنامه‌هاي متنوع اين كنفرانس، در اين رويداد مهم علمي مشاركت نموده و آخرين دستاورد‌هاي علمي و اجرايي خود را ارائه نمايند.

 

 

محورهاي كنفرانس:
سازه

-سازه‌‌هاي بتني
- سازه‌‌هاي فولادي
- سازه هاي بنايي
- سازه هاي چوبي
- مهندسي پل
- مهندسي سد
- مكانيك جامدات صنعتي سازي سازه ها
- تحليل، طراحي و اجراي سيستم هاي نوين سازه اي و روشهاي نوين بهسازي و مقاوم سازي سازه ها 
- فناوري ها و مصالح نوين سازگار با محيط زيست
- طراحي و اجراي سازه هاي ويژه - روش‌هاي عددي در مهندسي سازه 
- مواد‏، مصالح و تكنولوژي بتن
- آسيب پذيري سازه ها 
- سبك سازي و سيستم هاي سازه اي متعارف
- سازه و مكانيك كاربردي 
- سازه هاي بلند
- پدافند غير عامل در سازه ها
- نقش مصالح با دوام و مقاوم در سازه
- مهندسي سازه و شهرسازي
- مهندسي سازه و معماري 
- مهندسي سازه و محيط زيست
- مهندسي سازه و مصرف انرژي

مهندسي زلزله
-ديناميك سازه
- كنترل سازه‌ها
- طراحي لرزه‌اي مبتني بر عملكرد سازه‎ها 
-روش‎هاي بهسازي و مقاوم‎سازي سازه‎ها
- مدل‎سازي و تحليل‎ديناميكي سازه‎ها
-كاربرد هوش مصنوعي در مهندسي زلزله
- عيب‎‎يابي هوشمند لرزه‎اي سازه‎ها 
- كنترل لرزه‎اي سازه‎ها 
-آسيب‌پذيري و بهسازي لرزه‌اي سازه‌ها 
- بهينه‎سازي لرزه‎اي سازه‎ها
- عيب‎‎يابي هوشمند لرزه‎اي سازه‎ها
- اندركنش خاك و سازه
- اندركنش آب و سازه 
-اثر زلزله بر سازه‎هاي ويژه:
سازه‎هاي فضاكار، پل‎ها، مخازن، سازه‎هاي بلند و… 
- ارزيابي و مديريت خطرپذيري لرزه‌اي - اثربخشي آئين‌نامه‌ها و ضوابط اجرايي مقاوم‌سازي و ايمني سازه‌ها
- آسيب‌پذيري و بهسازي شريان‌هاي حياتي

 مهندسي سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي
-سازه‌‌هاي دريايي
- سازه‌هاي هيدروليكي
- روش‌هاي عددي در مهندسي سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي

مديريت ساخت
-روش‌هاي نوين ساخت
- مديريت پروژه 
- مهندسي ارزش
- منابع انساني
- مطالعات سازماني
- آموزش و دانش
- محيط زيست
- توسعه پايدار
- ماشين آلات
- ساختمان و مسكن
- كيفيت
- ايمني و بهداشت
- مديريت تعمير و نگهداري
- مديريت ريسك
- پيمان و قرارداد
- محاسبه و مدل سازي
- تجزيه و تحليل هزينه ها
- روش ساخت و تكنولوژي بتن

 

نظرات