پنجمین همایش سالانه مدیریت و برند سازی

پنجمین همایش سالانه مدیریت و برند سازی

محورهاي همايش:

-مديريت مالي و سازمان هاي اقتصادي
-مديريت در شرايط تحريم اقتصادي
-مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات
-مديريت صنعتي و اجرايي
-رقابت در حضور برندهاي موفق بازار
-مديريت بازاريابي و ارتباط با مشتريان
-مديريت مالي و سازمانهاي اقتصادي
-مديريت دانش
-مديريت تبليغات و روابط عمومي
-توسعه مديريت پولي و بانكي
-مديريت برند در شرايط تلاطم

نظرات