نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

محورهاي همايش:

روانشناسي شخصيت
-شخصيت و عملكرد تحصيلي
-شخصيت و عملكرد شغلي
-شخصيت و سلامت جسم و روان
-شخصيت و جلوه هاي هنري
-شخصيت و روابط زناشويي
-شخصيت و روابط بين فردي
-پايه هاي زيستي و ژنتيكي شخصيت 
-شخصيت و رفتارهاي پر خطر
-ساير زمينه هاي مرتبط


روانشناسي خانواده
-عوامل روانشناختي، اجتماعي و فرهنگي بالا رفتن سن ازدواج
-تقويت ازدواج و انديشه فرزندآوري
-معيارهاي مناسب همسرگزيني، انتخاب دقيق، عروسي آسان
-مولفه هاي خانواده اسلامي- ايراني / شاخص هاي خانواده سالم
-خانواده و سلامت جنسي
-تيين جاذبه ها و دافعه هاي رواني - نفساني در بين زوج هاي جوان
-شيوه هاي فرزند پروري
-اخلاق محوري (انصاف، فداكاري، گذشت) در خانواده
-فضاي مجازي و خانواده
-مدل هاي پيشگيري از طلاق و افزايش رضامندي زناشويي
-پيش بين هاي موفقيت و شكست در ازدواج
-خشونت خانگي
-چرايي تغييرات ساختاري خانواده در ايران و جهان
-ارتباط كار - خانواده
-شيوه هاي تحقق اصل دهم قانون اساسي در تحكيم خانواده
-نقش نظام آموزشي كشور در ارتقاء مهارتهاي زندگي و قابليت هاي همسرگزيني
-طراحي برنامه هاي خانواده محور در نهادهاي اجرايي كشور
-نقش برنامه هاي آموزشي قبل از ازدواج در پيشگيري از ازدواج هاي هيجاني و غيراخلاقي
-رسانه ملي و توليد برنامه هاي مرتبط با خانواده مطلوب
-مباني روانشناختي و تربيتي حقوق خانواده از منظر آموزه هاي ديني
-اهميت توجه به سن زيستي و رواني در ازدواج
-بارداري و تولد فرزندان هوشمند بعد از 40 سالگي
-اختلالات روانشناختي اعضاي خانواده و امنيت (افسردگي، اضطراب، اختلالات شخصيت، اختلالات دو قطبي و.....)
-ارضاي نيازهاي اساسي اعضاي خانواده و امنيت (نيازهاي عاطفي، جنسي، اقتصادي و.......)
-خانواده، شادكامي، رضايت زناشويي و امنيت
-خانواده، مهارت هاي زندگي و امنيت (مهارتهاي ابراز وجود، مقابله با استرس،آموزش هاي قبل ازدواج و......)
-خانواده، تربيت اخلاقي و امنيت (وفاداري، پايبندي به اصول، احترام به حقوق ديگران و......)
-خانواده، مراقبت و امنيت
-گسيختگي خانوادگي، طلاق عاطفي و امنيت
-و ساير زمينه هاي مرتبط

 روانشناسي كودك و نوجوان
-روانپزشكي كودك و نوجوان
-سلامت روان كودكان و نوجوانان
-روانپزشكي مشاوره - رابط كودكان و نوجوانان
-علوم اعصاب در حوزه كودك و نوجوان
-كودكان استثنائي و ساير حوزه هاي مرتبط با كودك و نوجوان
-بهداشت رواني مادر و كودك
-بهداشت روان در مدارس
-كار درماني و توان بخشي كودكان
-گفتار درماني
-مددكاري و حمايت هاي اجتماعي از كودكان و نوجوانان
-ارتقاء كيفيت زندگي در كودكان و والدين
-فشار رواني شغلي و فرسودگي شغلي
-شادي در محيط كار و رفتار سازماني مثبت
-آموزش و توسعه
-مسائل رواني، اجتماعي و تربيتي كودكان

روانشناسي صنعتي
-نقش روانشناسي صنعتي و سازماني در توسعه توليد ملي
-روانشناسي صنعتي و سازماني و زندگي مردم
-چالش‌هاي فراروي روانشناسي صنعتي و سازماني در قرن بيست و يكم
-اخلاق، معنويت و عدالت در كار
-انگيزش، نگرش، هيجان و كار
-تغيير و بالندگي فردي، گروهي و سازماني
-كارمنديابي، كارگماري و طبقه‌بندي كاركنان
-تجزيه و تحليل و ارزشيابي مشاغل
-عملكرد شغلي: ارزيابي و مديريت عملكرد، رفتارهاي مدني سازماني و رفتارهاي غيرمولد
-شخصيت در سازمان
-كارآفريني، خلاقيت و نوآوري در سازمان
-بهداشت، ايمني و محيط كار
-موازنه كار- خانواده، دوركاري و روش‌هاي انعطاف‌پذير انجام كار
-سبك‌هاي رهبري و مديريت سازماني
-كيفيت زندگي كاري
-ارگونومي و روانشناسي مهندسي
-برنامه‌ريزي نيروي انساني
-كارراهه شغلي
-بازنشستگي
-فشار رواني شغلي و فرسودگي شغلي
-شادي در محيط كار و رفتار سازماني مثبت
-آموزش و توسعه

روانشناسي و دانشجو
-دانشجويان و آسيب‌هاي رواني – اجتماعي
-دانشجويان و آسيب‌هاي نو پديد
-دانشجويان و سلامت رواني
-دانشجويان و شادكامي

روانشناسي سلامت
-استرس و اضطراب
-سبب شناسي اختلالات روان­ تني
-چالش هاي روانشناختي بيماري هاي جسمي مزمن
-رفتارهاي پرخطر
-ملاحظات روانشناختي در بيماري هاي جسمي
-روانشناسي باليني در طب
-نقش رسانه ها در سلامت جامعه
-عوامل روانشناختي مرتبط با سوء مصرف مواد
-ارتقاي كيفيت زندگي و سلامت افراد جامعه

اختلالات رواني
-پيشگيري و درمان اختلالات روان شناختي
-اختلالات شخصيت
-اختلالات جنسي
-اختلالات خلقي و اضطرابي

روان درماني
-روانشناسي عمومي
-روانشناسي اجتماعي
-روانشناسي باليني
-روان سنجي
-مشاوره و راهنمايي
-روان‌شناسي شناختي آموزش و يادگيري
-روان‌شناسي شخصيت تحولي باليني
-روانشناسي تربيتي
-ورزش و سلامت روان شناختي
-رسانه ها و سلامت روان شناختي
-روان درماني و معنويت
-درمان هاي دارويي – فيزيكي
-اجتماع و آسيب هاي اجتماعي

 روانشناسي
-روانشناسي باليني
-روانشناسي عمومي
-روانشناسي تربيتي
-روانشناسي شخصيت
-خانواده درماني
-روانشناسي صنعتي و سازماني
-روانشناسي باليني كودك و نوجوان
-سنجش و اندازه گيري (روان سنجي)
-روانشناسي سلامت
-روانشناسي اسلامي
-روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي
-روانشناسي ورزش
-مشاوره
-علوم اعصاب
-روانپزشكي
-روان پرستاري
-پرستاري
-اعتياد

علوم تربيتي
-آموزش و پرورش
-فلسفه تعليم و تربيت
-برنامه ريزي درسي
-تعليم و تربيت اسلامي
-برنامه ريزي آموزشي
-آموزش در پرورش ابتدايي
-آموزش پيش دبستاني
-تكنولوژي آموزشي
-برنامه ريزي درسي
-تحقيقات آموزشي
-مديريت آموزشي
-آموزش الكترونيك
-اخلاق اسلامي
-تعليم و تربيت در اسلام

علوم اجتماعي
-پژوهشگري اجتماعي
-جامعه شناسي
-جامعه شناسي ديني
-جزا و جرم شناسي
-علوم ارتباطات اجتماعي
-مطالعات زنان و خانواده
-مردم شناسي
-جمعيت شناسي
-مددكاري اجتماعي
-برنامه ريزي رفاه اجتماعي
-مطالعات راهبردي فرهنگ
-مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي
- سبك زندگي، آسيب‌ها و حمايت‌هاي اجتماعي
-زنان سرپرست خانوار، آسيب‌ها، چالش‌ها و راه‌كارها
-سبك زندگي اسلامي و توانمندسازي ايتام
-سبك زندگي اسلامي و سالمندان
-سبك زندگي اسلامي و حمايت از بيماران ناتوان
-سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با طلاق
-سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با اعتياد به مواد مخدر
-سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با ضعف در صله‌ي ‌رحم
-سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با كمك نكردن و عدم تكريم والدين
-سبك زندگي و مديريت فرهنگي خانواده
-شاخص‌ها، بايدها و نبايدهاي سبك زندگي اسلامي- ايراني
-آموزش سبك زندگي اسلامي در خانواده (بايسته‌ها، موانع و راه‌كارها)
-مقايسه‌ي سبك زندگي اسلامي با سبك زندگي غربي
-راه‌كارهاي توانمندسازي فرهنگي مبتني بر سبك زندگي اسلامي
-سبك زندگي اسلامي و مؤلفه‌هاي حفظ كرامت زن
-سبك زندگي اسلامي و عفت و غيرت ديني
-سبك زندگي اسلامي و نقش و جايگاه مادر در خانواده
-شاخص‌ها و ويژگي‌هاي پرورش و تربيت فرزندان در سبك زندگي اسلامي
-سبك زندگي اسلامي و اوقات فراغت
-نقش مشاوره در تبيين سبك زندگي اسلامي
-الزامات مديريت فرهنگي خانواده مبتني بر سبك زندگي اسلامي
-راهبردها و راه‌كارهاي فعاليت‌هاي فرهنگي در خانواده‌هاي محرومين مبتني بر سبك زندگي اسلامي
سبك زندگي و رسانه
-اصول و مباني نظري نقش رسانه در ترويج و توسعه‌ي سبك زندگي اسلامي
-سبك زندگي اسلامي و فرهنگ‌سازي استفاده از رسانه‌ها و فنّاوري‌هاي جديد در خانواده‌ها
-نقش كتاب و داستان در سبك زندگي كودكان و نوجوانان
-بايسته‌هاي تعاملات اجتماعي در سبك زندگي اسلامي
-نقش شبكه‌هاي اجتماعي در سبك زندگي اسلامي
-نقش ماهواره در تغيير سبك زندگِيِ خانواده‌
-نقش رسانه‌ي ملي در گفتمان‌سازي الگوهاي رفتار اسلامي در خانواده
-آسيب‌شناسي نقش برنامه‌هاي اجتماعي – فرهنگي رسانه‌ي ملي بر سبك زندگي اسلامي در خانواده (فيلم، سريال‌ها و گفتگوي خانوادگي)
-معرفي راهبردها، شيوه ها، سنت ها، روش ها، الگوها و ابزارهاي سبك زندگي با خواستگاه فرهنگ ايراني - اسلامي
-اشتغال، بيكاري و سبك زندگي
-فرهنگ كار و كارآفريني
-ازدواج، خانواده، خويشاوندي و سبك زندگي
-زنان، خانواده، اقتصاد و سبك زندگي
-روابط زناشويي و جايگاه مشاور در سبك زندگي خانواده ايراني
-جوان و سبك زندگي
-دوستان و همسالان و سبك زندگي
-رسالت و جايگاه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در تربيت فرهنگي و سبك زندگي
-سلامت و سبك زندگي: سلامت جسماني، رواني و اجتماعي
-مصاديق سبك زندگي غربي در مظاهر زندگي ايرانيان
-اقتصاد و سبك زندگي
-اقتصاد مقاومتي و سبك زندگي
توليد ملي، كيفيت و رقابت و سبك زندگي
-علم و فناوري و سبك زندگي
-ورزش، تغذيه، تندرستي و سبك زندگي
-سلامت خانواده، سالمندي و سبك زندگي
-عدالت و مداراي اجتماعي و سبك زندگي
-مديريت الگوي مصرف صحيح در سبك زندگي اسلامي و ايراني
-سبك زندگي؛ بيمه، رفاه و تأمين اجتماعي
-رابطه بين هنر، معماري و شهرسازي با سبك زندگي اسلامي-ايراني

نظرات