همایش ملی جایگاه داوری در حل اختلافات

همایش ملی جایگاه داوری در حل اختلافات

همايش ملي جايگاه داوري در حل اختلافات توسط باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر در خردادماه ۱۳۹۵ برگزار مي‌گردد.

 

محورهاي همايش:
-استقلال شرط داوري در داوريهاي داخلي و بين المللي 
-تاثير داوري بر كاهش مراجعه به مراجع قضايي 
-قابليت ارجاع دعاوي دولتي به داوري 
-داوري بين المللي و حقوق اسلامي 
-اصول تنظيم موافقتنامه داوري 
-داوري پذيري در داوري

نظرات