همایش ملی کاربردهای صنعتی فناوری اطلاعات،ارتباطات و کامپیوتر

همایش ملی کاربردهای صنعتی فناوری اطلاعات،ارتباطات و کامپیوتر

محورهاي كنفرانس:

-اقتصاد مقاومتي در مهندسي كامپيوتر
-يادگيري ماشين و محاسبات نرم
-پردازش تصوير و بينايي ماشين
-فن آوري اطلاعات و ارتباطات
-مهندسي نرم افزار
-معماري كامپيوتر
-آموزش مجازي
-هوش مصنوعي

نظرات