دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران

دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران

محورهاي همايش:

-ميكروبيولوژي در صنايع غذايي
- بيوتكنولوژي در صنايع غذايي
-شيمي مواد غذايي و افزودني هاي غذايي
-روشهاي نوين فرآوري در صنايع غذايي
- روشهاي نوين نگهداري مواد غذايي
- تكنولوژي مواد غذايي
-روشهاي نوين پايش كيفيت مواد غذايي
- بهداشت و ايمني مواد غذايي
- مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي
- بهينه سازي سيستم هاي نوين در تضمين كيفيت
- فرآورده هاي غذايي ارگانيك
-ريزپوشاني(ميكروكپسولاسيون) در صنايع غذايي
-فرآيندهاي غشايي در صنايع غذايي
-مدلسازي وبهينه سازي فرآيند در صنايع غذايي
-بسته بندي در صنايع غذايي
-بهينه سازي استفاده از پسماندهاي صنايع غذايي
-توليد و ارزش غذايي محصولات بومي
-راهكارهاي كاهش افزودني هاي مصنوعي در صنايع غذايي
- نقش مديريت در صنايع غذايي
-غذاهاي فراسودمند، پري بيوتيك و پروبيوتيك
-بهينه سازي و بهره وري مصرف انرژي در صنايع غذايي
-نانوتكنولوژي و نانوبيوتكنولوژي در صنايع غذايي
- اصلاح الگوي مصرف مواد غذايي: نقش صنايع غذايي در مديريت تغذيه جامعه
-كاربرد فيلتراسيون غشايي در صنايع غذايي( ميكرو،اولترا،نانو،اسمز معكوس و...)
- استفاده از روشهاي غير حرارتي ( فشار بالا،امواج ما فوق صوت و...)
-ميكروكپسولاسيون در صنايع غذايي
-نانوكپسولاسيون و رهايش هوشمند
-كاربرد بيوسنسورها در صنايع غذايي
-كاربرد شبكه هاي عصبي و پردازش تصوير در صنايع غذايي
-ساير پژوهش هاي نوين در عرصه علوم و صنايع غذايي

نظرات