دومین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی

دومین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی

محورهاي اصلي همايش:
-ارزيابي عملكرد سامانه هاي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع    
-تهويه در محيط هاي صنعتي و فضاهاي خاص    
-شرايط آسايش حرارتي و كيفيت هواي داخل    
-فناوريهاي نوين ساختماني    
-معماري سبز و سازگار با اقليم و كاربرد انرژي هاي تجديدپذير و پاك    
-مقررات ملي و استاندارهاي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع    
-مميزي و پايش انرژي و سامانه هاي هوشمند سازي ساختمانها    
-موتورخانه و تاسيسات ساختماني

نظرات