اولین همایش ملی پدافند غیرعامل در حوزه دریای خزر

اولین همایش ملی پدافند غیرعامل در حوزه دریای خزر

اولين همايش پدافند غير عامل حوزه درياي خزر با هدف هم افزايي علمي و توليد دانش بومي مرتبط با مسائل درياي خزر و حوزه آن در زمينه پدافند غير عامل برگزار ميگردد. اين همايش با محوريت دانشگاه گيلان، استانداري گيلان و انجمن علمي پدافند غير عامل ايران- شعبه گيلان در آبانماه سال جاري در دانشاه گيلان برگزار خواهد گرديد. تلاش گرديده است تا محور هاي همايش مهمترين مسائل و چالش هاي فراروي حل و آينده دريا و حزه آن را تحت پوشش قرار دهد.بر اين اساس اقتصاد دريا محور (فرصت ها و چالشها) در راستاي شعار سال،چالش هاي زيست محيطي و پدافند كالبدي مورد توجه ويژه قرار دارد و برگزار كنندگان انتظار دارند با برگزاري همايش توجه پژوهشگران و محققان رشته هاي مختلف علمي به اهميت و ضرورت رويكرد پدافند غير عامل در مسائل درياي خزر جلب گردد. بي شك حضور انديشمندان و پژوهشگران مراكز علمي و پژوهشي، دانشگاه ها و ... در كنار دستگاه هاي اجرايي ميتواند نقش موثري در توليد دانش و تبادل دانش بومي در حوزه پدافند غير عامل داشه باشد.

 

محورهاي همايش:

- اقتصاد دريا محور با رويكرد پدافند غير عامل
- پدافند غير عامل در حوزه گردشگري و اكوتوريسم درياي خزر
- حمل و نقل دريايي و الزامت پدافندي
- منابع انرژي درياي خزر از نگاه پدافند غيرعامل
-نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصاد مقاومتي در حوزه درياي خزر
- پدافند غيرعامل در بخش شيلات، كشاورزي، امنيت غذايي و توسعه پايدار در حوضه آبي درياي خزر
-آلودگي‌هاي زيست محيطي و بيولوژيك در درياي خزر
- پدافند غيرعامل در مهندسي با رويكرد استان‌هاي شمالي
-نفوذ دشمن، چالش‌ها و راهكارها با نگاه به مسائل استان‌هاي كرانه درياي خزر
-معماري و شهرسازي استان‌هاي ساحلي با رويكرد پدافند غيرعامل
- تهديدات نوين در حوزه درياي خزر با نگاه آينده پژوهي(سايبري،زيستي،جنگ نرم)
-فرهنگ،هويت،دين و ارزش هاي اجتماعي با رويكرد پدافند غير عامل

نظرات