دومین کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر

دومین کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر

دومين كنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در برق و كامپيوتر در تاريخ 7 و 8 مهر 1395 در  مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين برگزار خواهد شد.

 

محورهاي كنفرانس:

مهندسي برق- الكترونيك 
-نيمه هادي ها و قطعات نيمه هادي
-قطعات نانوالكترونيك
-الكترونيك نوري
-مدارهاي مجتمع آنالوگ
-سيستم ها و مدارهاي مجتمع ديجيتال
-سيستم هاي الكترومكانيك
-مدارهاي مجتمع فركانس راديويي
-نانوالكترونيك

مهندسي برق- كنترل 
-سيستم هاي كنترل غيرخطي
-سيستم ها و كنترل هوشمند
-كنترل تطبيقي
-كنترل مقاوم
-كنترل بهينه و بهينه سازي
-رباتيك
-ناوبري و هوافضا
-اتوماسيون و كنترل صنعتي
-شناسايي سيستم

مهندسي برق- قدرت 
-منابع تجديد پذير
-توليد پراكنده و ريز شبكه ها
-مديريت انرژي، مصرف و تقاضا
-بازار برق و تجديد ساختار
-تشخيص وضعيت و خطا در سيستم هاي قدرت
-برنامه ريزي سيستم هاي قدرت
-بهره برداري سيستم هاي قدرت
-قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت
-كيفيت توان الكتريكي
-كنترل و پايداري سيستم قدرت
-حالت هاي گذرا در سيستم هاي قدرت
-سيستم هاي كنترل ولتاژ بالاي جريان مستقيم

مهندسي برق-مخابرات 
تئوري مخابرات
-تئوري اطلاعات، كدينگ و رمزنگاري
-پردازش سيگنال (صوت و تصوير) مخابرات سيار
-مخابرات نوري
-تئوري و كاربردهاي الكترومغناطيس
-ميدان ها و امواج
-شبكه هاي نوين مخابراتي
-مخابرات طيف گسترده

مهندسي كامپيوتر- نرم افزار 
-سيستم هاي نرم افزاري
-مهندسي وب
-پايگاه داده عملياتي و پايگاه داده تحليلي
-داده كاوي
-امنيت اطلاعات و امنيت سيستم هاي نرم افزاري
-پردازش زبان طبيعي

مهندسي كامپيوتر- سخت افزار 
-معماري كامپيوتر
-قابليت اطمينان
-تحمل پذيري اشكال و آزمون پذيري
-معماري سيستم هاي موازي
-مدلسازي و ارزيابي كارآيي سيستم هاي كامپيوتري
-مدارهاي مجتمع در مقياس بسيار بزرگ
-سيستم هاي نهفته و بي درنگ
-سيستم هاي قابل پيكربندي
-مباحث ويژه در سيستم ديجيتالي

مهندسي كامپيوتر- فناوري اطلاعات 
-سيستم هاي اطلاعاتي
-فرآيندهاي كسب و كار و معماري سرويس گرا
-معماري سازماني و يكپارچه سازي سيستم هاي سازماني
-سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري و خبره
-مديريت دانش و هوشمندي كسب و كار
-تجارت الكترونيكي و بازاريابي الكترونيكي
-زنجيره تامين الكترونيكي
-آموزش الكترونيكي
-امنيت اطلاعات و رمزنگاري
-سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان
-سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتريان

مهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعي 
-بينايي ماشين و پردازش تصوير
-رايانش نرم
-پردازش زبان طبيعي
-پردازش و بازشناسي الگو
-رباتيك و كنترل هوشمند
-سازمان هاي هوشمند و شبكه هاي اجتماعي
-رايانش ابري

مهندسي پزشكي 
-پردازش سيگنال هاي زيستي
ردازش تصاوير پزشكي و سيستم هاي تصويربرداري
-شبكه هاي عصبي مصنوعي
-سيستم هاي زيستي
كاربرد مهندسي كنترل در پزشكي
-بينايي ماشين و پردازش تصوير
-پردازش صوت و سيگنال
-شناسايي الگو
-پردازش زبان طبيعي

 

نظرات