نخستین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

نخستین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

نخستين كنفرانس سراسري پيشرفت هاي نوين در مهندسي صنايع، مديريت، اقتصاد و حسابداري(AIMEA2016)، با هدف هم‌افزايي دانش و انتشار يافته‌هاي نو و بديع در زمينه هاي مختلف مهندسي صنايع، مديريت و علوم وابسته برگزار مي‌شود. آشنايي و ارتباط ميان اساتيد، پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان، سياست گذاران و علاقمندان از دانشگاه هاي مختلف در حوزه هاي مذكور، بررسي چالش‌هاي علمي و اجرايي در فرآيند كاربري آن از ديگر اهداف برگزاركنندگان است.

كنفرانس AIMEA كه توسط پرديس بين الملل توسعه هزاره پشتبياني مي شود در تاريخ 29 تير ماه 1395برگزار خواهد گرديد.

 

محورهاي كنفرانس:

مهندسي صنايع 
-برنامه ريزي وتحليل سيستم ها
-توليد صنعتي
-مهندسي فناوري اطلاعات IT
-تكنولوژي صنعتي
-ايمني صنعتي
-گرايش صنايع- صنايع
-گرايش مديريت نوآوري و فناوري
-مهندسي آينده پژوهي
-مهندسي حمل و نقل ريلي
-مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي-اجتماعي
-گرايش مديريت سيستم و بهره وري
-گرايش مهندسي مالي
-لجستيك و زنجيره تامين انرژي
-مهندسي ايمني در راه آهن

علوم مديريت 
-صنعتي
-بازرگاني و مالي
بيمه
-بازرگاني داخلي
-بازاريابي
-جهانگردي
-دولتي
-مالي
-اجرايي و شهري
-مديريت كيفيت ، بهره وري و تعالي سازماني
-مديريت منابع اطلاعاتي
-مديريت اسلامي
-مديريت توليد
-مديريت دانش
-مديريت پروژه
-داده‌كاوي
-فرصتها و چالش‌هاي توسعه
-بيان تجارب داخلي و خارجي
-كارآفريني
-بانك و بانكداري
-مديريت و تكنيك هاي بهينه سازي ( 5 S ، شش سيگما، كايزن و ... )
-افق هاي نوين در مديريت
-چالشهاي فرا روي مديريت
-مديريت زمان
-كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
-نقش دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي در بستر سازي
-CRM
-مديريت علوم محيطي و انرژي
-ارزش افزوده
-اخلاق
-مديريت هزينه و ارزش آفريني
-بحران و مديريت ريسك
-تجارت الكترونيك
-مديريت پروژه
-كنترل كيفيت
-دولت الكترونيكي
-تجزيه و تحليل سرمايه گذاري
-فرايند تصميم گيري
-مديريت حمل و نقل
-اخلاق و كسب و كار
-مديريت توليد ، فرآيند و عمليات
-رفتارسازماني
-مديريت استراتژيك
-مديريت آموزشي
-مديريت زنجيره تأمين
-مديريت ريسك
-بازنگري قوانين و مقررات موجود
-مهندسي ارزش
-استراتژيك
-توليد و عمليات پيشرفته
-تكنولوژي و فناوري اطلاعات
-نظام كيفيت فراگير
-مديريت هزينه
-كسب و كار هوشمند
-تجارت جهاني
-مقايسه استانداردهاي ايران و ساير كشورها
-اصل 44

علوم اقتصاد 
-علوم اقتصادي
-برنامهريزي سيستمھاي اقتصادي
-اقتصاد و تجارت الكترونيك
-توسعه اقتصادي
-اقتصاد انرژي
-اقتصاد محيط زيست
-برنامه ريزي
-MBA ، تبليغات و بازاريابي

حسابداري 
-عمومي
-خدمات عمومي
-حسابداري مالي
-مميزي
-مالياتي
-حسابرسي
-گرايش دولتي
-اصول تنظيم و كنترل بودجه و قوانين مالي كشور

نظرات