نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا

نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا

نخستين كنفرانس سراسري دستاوردهاي نوين در مهندسي مواد، مكانيك و هوافضا (AMMAE2016) با هدف هم‌افزايي دانش و انتشار يافته‌هاي نو و بديع در زمينه هاي مختلف مكانيك و مهندسي مواد برگزار مي‌شود. آشنايي و بررسي تحقيقات اساتيد، پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان، سياست گذاران و علاقمندان در حوزه هاي مذكور، بررسي چالش‌هاي علمي و اجرايي در فرآيند كاربري آن از ديگر اهداف برگزاركنندگان است.
كنفرانس AMMAE2016 كه توسط پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره پشتبياني مي شود در تاريخ 13 مرداد ماه 1395 برگزار خواهد گرديد.

 

محورهاي كنفرانس:

مهندسي مواد 
-متالورژي استخراجي
-مهندسي معدن
-مشخصه يابي مواد
-ساخت و توليد، مباحث صنعتي، فنون اندازه گيري و استانداردها
-علم و مهندسي سطح
-علم و مهندسي مواد محاسباتي (مدلسازي و شبيه سازي)
-طراحي و توليد مواد پيشرفته
-مديريت و راهبري در مهندسي مواد
-آموزش و انتقال فناوري در مهندسي و علم مواد
-علم و فناوري نانو

مهندسي مكانيك 
-مكانيك جامدات
-ديناميك و ارتعاشات و آكوستيك
-كنترل و رباتيك
-مكانيك سيالات
-ترموديناميك
-انتقال حرارت
-انرژي و محيط زيست
-بيو مكانيك
-طراحي و بهينه سازي
-ساخت و توليد
-حمل و نقل و خودرو
-آموزش مهندسي مكانيك
-كاربردهاي صنعتي

مهندسي هوافضا 
محورهاي اصلي:

-پيشرانش هوافضايي
-هوانوردي
-سازه هاي فضايي
-فناوري ماهواره و علوم سنجش از دور
-طراحي سامانه هاي هوافضايي
-آيروديناميك و ديناميك گاز ها
-علوم و فناوري فضايي
-هدايت و ناوبري
-مكانيك پرواز، پايداري و كنترل
-صنايع هوافضا 
-علوم وابسته به هوافضا شامل حقوق هوافضا، زيست فضايي، مديريت هوافضا

نظرات