نخستین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی

نخستین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی

نخستين كنفرانس سراسري پژوهش در علوم تربيتي، روانشناسي و علوم اجتماعي(REPSS2016)، با هدف هم‌افزايي دانش و انتشار يافته‌هاي نو و بديع در زمينه هاي مختلف علوم انساني برگزار مي‌شود. آشنايي و ارتباط ميان اساتيد، پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان، سياست گذاران و علاقمندان از دانشگاه هاي مختلف در حوزه هاي مذكور، بررسي چالش‌هاي علمي و اجرايي در فرآيند كاربري آن از ديگر اهداف برگزاركنندگان است.
كنفرانس REPSS2016 كه توسط پرديس بين الملل توسعه هزاره پشتبياني مي شود در تاريخ 9 مرداد ماه 1395برگزار خواهد گرديد. 

 

محورهاي كنفرانس:

علوم تربيتي 
-تكنولوژي آموزشي
-برنامه ريزي درسي
-آموزش و پرورش ابتدايي
-تحقيقات آموزشي
-اخلاق اسلامي
-برنامه ريزي آموزشي
-آموزش پيش دبستاني
-تعليم و تربيت اسلامي
-مديريت آموزشي
-آموزش الكترونيك

روانشناسي 
-روانشناسي عمومي
-روانشاسي باليني
-روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي
- روانشناسي تربيتي
- روانشناسي شخصيت
-سنجش و اندازه گيري(روان سنجي)
-فلسفه تعليم و تربيت
-روانشناسي سلامت
-روانشناسي صنعتي و سازماني

علوم اجتماعي 
-روش شناسي علوم اجتماعي
-انسان شناسي (مردم شناسي)
-برنامه ريزي و رفاه اجتماعي
-جمعيت شناسي
-جامعه شناسي
-مطالعات زنان
-مطالعات فرهنگي
-جامعه شناسي توريسم

نظرات