چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

اهداف كنفرانس:

-افزايش آگاهي عموم مردم در زمينه هاي محيط ‌زيست و منابع طبيعي
-ارتقاي توسعه و ترويج دانش علوم محيط زيست و منابع طبيعي
-ايجاد بستر مناسب براي هم‌ انديشي و تبادل اطلاعات بين دانشجويان، اساتيد و صنعتگران كشور
-ارتقاي سطح علمي انديشمندان، پژوهشگران و دانشجويان از طريق تبادل نظر
-دستيابي به سياست‌ها و راهبردهاي كلان حفظ محيط زيست و منابع طبيعي كشور
-كمك به بومي سازي گفتمان بين الملل محيط زيست بر اساس شرايط فرهنگي, سياسي و اجتماعي كشور و نيز زمينه سازي براي شكل گيري گفتمان هاي جديد در سطوح ملي و محلي براي توجه به محيط زيست از منظر اجتماعي و فرهنگي
-ارتقاء جايگاه نظام جمهوري اسلامي ايران در مجموعه تلاش هاي در دست انجام جامعه علمي كشور براي حصول موفقيت در تحقق راهبردهاي سازگار با محيط زيست و كاهش پيامدهاي مخرب آن
- اتخاذ ديپلماسي محيط زيست فعال در زمينه برنامه ها و اقدامات بلند مدت مرتبط با محيط زيست مبتني بر اصول مشاركتي در سطوح ملي, منطقه اي و بين المللي اقدامات سازنده زيست محيطي در جهت اقتصاد و صنعت سبز توسط ارگانهاي ذيربط...

 

محورهاي كنفرانس:

 -  ارزيابي و مديريت محيط زيست
 -  برنامه ريزي و آمايش سرزمين
 -  آلودگي ها و تغييرات آب و هوائي
 -  بهداشت، ايمني و محيط زيست(HSE) و سوانح
 -  اقتصاد، حقوق، آموزش، فرهنگ، اخلاق و سياست
 -  مهندسي محيط زيست
 -  طراحي محيط زيست

نظرات