همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری

همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری

محورهاي همايش:

        -مهندسي سازه، زلزله و بهسازي لرزه اي
        -مهندسي عمران و توسعه پايدار
        -مصالح ساختماني
        -مهندسي سازه هاي هيدروليكي و دريايي
        -مهندسي ژئوتكنيك
        -فناوري هاي نوين در ساختمان
        -مرمت بافت ها و آثار تاريخي
        -مطالعات معماري ايران
       - فرهنگ، جامعه شناسي و روانشناسي در معماري و شهرسازي
       - تكنولوژي هاي نوين معماري در افق هاي توسعه پايدار
       - حكمت و معماري اسلامي
       - معماري داخلي
       - ميراث فرهنگي، طبيعي و گردشگري
       - خانه، مسكن و الگوهاي سكونتي در ايران و جهان
       - سبك ها و نظريه هاي نظزيه هاي معماري و شهرسازي

نظرات