سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران

سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران

محورهاي كنفرانس:

مهندسي عمران و توسعه پايدار:
-مهندسي زلزله
- مهندسي مديريت ساخت
- مهندسي آب و مديريت منابع آب
-مهندسي آب وفاضلاب
- مهندسي سازه هاي هيدروليكي و دريايي
- مهندسي سازه هاي بتني و فولادي
-مهندسي  حمل و نقل و ترافيك
-مهندسي مكانيك خاك وپي
- مهندسي راه و ترابري
-مهندسي نقشه برداري
-مهندسي محيط زيست
- مهندسي سنجش از دور
- مهندسي ساختمان
- مهندسي شهرسازي
-مهندسي عمران و آباداني

محورهاي ويژه:
- اهميت پدافند غيرعامل در پروژه هاي عمراني
- فناوريهاي نوين در حوزه مهندسي عمران
- نقش مديريت بحران در مهندسي عمران
-مهندسي عمران و مديريت شهري و روستايي پايدار
-راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در مهندسي عمران

نظرات