پنجمین همایش منطقه ای بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت های توزیع نیروی برق غرب و شمالغرب کشور

پنجمین همایش منطقه ای بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت های توزیع نیروی برق غرب و شمالغرب کشور

پنجمين همايش منطقه اي بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع برق غرب و شمالغرب كشور توسط انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران شاخه اردبيل و با مشاركت شركت توانير، شركتهاي توزيع غرب و شمالغرب كشور، دانشگاه محقق اردبيلي و دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل و ساير مراكز علمي و تحقيقاتي و نهادهاي استان، به ميزباني و مديريت شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل در تاريخ 4 و 5 مهر ماه 1395 در استان اردبيل، شهرستان اردبيل برگزار مي گردد.

 

محورهاي همايش:

-افزايش قابليت اطمينان و كيفيت توان در شبكه هاي توزيع    
-مديريت دارايي و تعميرات پيشگيرانه (PM )    
-برون سپاري    
-راهبري شبكه (ديسپاچينگ و فوريت هاي برق)    
-مديريت بحران و پدافند غيرعامل    
-الزامات بهره برداري    
-تاثير انرژيهاي تجديد پذير در توليد پراكنده و چالشهاي پيش رو در بهره برداري    
-كاهش تلفات وپيك سايي    
-مخابرات شبكه هاي توزيع، فناوري اطلاعات و مديريت داده ها

نظرات