اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

اهداف كنفرانس:

 - معرفي ابزارها و تكنيك ­هاي نوين مديريت و جنبه هاي كاربردي آن براي سازمان­ هاي ايراني
- تبيين اثرات استفاده از تكنيك ­هاي مختلف مديريت در بهبود شركت­ ها و سازمان هاي داخلي
- معرفي روش ­هاي اصولي شناسايي، طبقه ­بندي، انتخاب، به ­كارگيري و ادغام ابزارهاي مديريت
- ترغيب صاحب ­نظران و پژوهش­ گران علوم مديريت جهت ارائه دستاوردهاي علمي مرتبط. 
- فراهم نمودن بستري براي تبادل نظر ميان دانشگاهيان، مجامع علمي و فعالان كسب وكارها
- نمايش كاركردهاي ابزار و تكنيك ­هاي برتر مديريت در سازمان­ ها و شركت ­هاي داخلي و خارجي
- فراهم نمودن امكان ارائه سيستم ­ها و داشبوردهاي مديريتي در نمايشگاه جانبي كنفرانس

 

محورهاي كنفرانس:

ابزار و تكنيك هاي اطلاعاتي و ارتباطي مديريت

مديريت ارتباط با مشتري
برنامه ريزي منابع سازماني
 مديريت زنجيره تأمين
يكپارچه سازي برنامه هاي كاربردي سازمان
سيستم هاي اطلاعات مديريت
سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري
سيستم هاي اطلاعات اجرايي
سيستم هاي اطلاعات عملياتي
سيستم هاي پردازش تراكنش
سيستم هاي كنترل فرآيند
سيستم هاي همكاري سازماني
سيستم هاي خبره
سيستم هاي مديريت دانش
سيستم هاي كاربردي كسب و كار
سيستم هاي اطلاعات راهبردي
سيستم هاي پشتيبان مديران ارشد
سيستم هاي اداري سازمان

ابزار و تكنيك هاي مديريت منابع انساني

تكنيك هاي تجزيه و تحليل شغل
كارمنديابي، انتخاب و اجتماعي كردن
ابزارهاي مديريت كارراهه
مديريت عملكرد كاركنان
ارزيابي مشاركت كارمند
ابزارهاي رضايت كاركنان
ابزار و تكنيك هاي توانمندسازي
مديريت راهبردي منابع انساني
ارزيابي تعهد سازماني
شاخص هاي كليدي عملكرد منابع انساني
پيمايش رضايت كاركنان
ارزيابي اثربخشي منابع انساني
مصاحبه هاي مبتني بر توانمندي
برنامه توسعه كاركنان
سيستم هاي پاداش
روش هاي حقوق و دستمزد
مميزي منابع انساني


ابزار و تكنيك هاي مديريت بازاريابي

ابزارهاي كمي و كيفي در بازاريابي
تكنيك هاي سنجش رفتار مصرف كنندگان
روش هاي تحقيقاتي بازارايابي
ابزارهاي مربوط به بازاريابي صنعتي
بخش بندي، هدف گذاري و موضع دهي
ابزارهاي آميخته بازاريابي
پيمايش هاي مرتبط با مشتريان و بازارها
حفظ، توسعه و وفادارسازي مشتريان
ابزارهاي رضايت مشتري و كيفيت خدمات
ابزارهاي مديريت ارتباط با مشتريان
تكنيك هاي توسعه محصول و بازار
روش هاي توزيع و پخش در بازار
ابزارهاي تبليغاتي در بازاريابي
تكنيك هاي قيمت گذاري در بازاريابي
روش هاي ورود به بازارهاي خارجي
ابزارهاي خلاقيت و نوآوري در بازار
ابزارهاي مكانيكي بازاريابي (عصب شناسي)
بازايابي مبتني بر شبكه هاي اجتماعي
ابزارهاي نوين در مديريت بازاريابي


ابزار و تكنيك هاي مديريت توليد

تكنيك هاي توليد ناب
روش هاي بهبود مستمر
توليد بدون كارخانه
ابزارها و محافل كيفيت
مديريت كيفيت جامع
رويكرد كايزن
شش سيگما
سيستم توليد انعطاف پذير
سيستم توليد چابك
بنياد اروپايي مديريت كيفيت
ابزارهاي كارسنجي و زمان سنجي
توليد بهنگام
تحليل CPM/PERT
ارزيابي طرح هاي صنعتي
ابزار استقرار، تعميرات و نگهداري
تكنيك هاي بررسي كار
روش هاي نظارت بر موجودي و توليد
روش هاي رياضي در توليد

ابزار و تكنيك هاي مديريت مالي

ابزارهاي نوين مديريت مالي
روش هاي تأمين مالي
روش هاي بودجه بندي
ابزارهاي حاكميت شركتي
مهندسي مالي و مديريت ريسك سازماني
سبدهاي سرمايه گذاري ريسكي بهينه
تكنيك هاي ارزش يابي و قيمت گذاري سهام
مدل هاي ارزش گذاري حقوق صاحبان سهام
تكنيك هاي ارزش گذاري اختيار معامله
ارزيابي عملكرد سبدهاي سرمايه گذاري
استراتژي هاي بازارهاي آتي
سبدهاي سرمايه گذاري بهينه
ادغام و تصاحب شركت ها
تحليل هزينه - فايده در مديريت مالي
مدل هاي شاخصي و عاملي مالي
تكنيك هاي اقتصادسنجي مالي
تجزيه و تحليل تكنيكال و مالي رفتاري
تكنيك هاي مالي بين الملل

ابزار و تكنيك هاي مديريت استراتژيك

كارت امتيازي متوازن
 مديريت بر مبناي هدف
 برنامه ريزي استراتژيك
ترازنامه استراتژيك
بيانيه مأموريت و چشم انداز
بيانيه ارزش هاي سازماني
سناريو و برنامه ريزي اقتضايي
مديريت بحران 
تفكر گروهي
تجزيه و تحليل گزينه هاي واقعي
مدل هاي شبيه سازي
اتحادهاي استراتژيك
سرمايه گذاري شراكتي
مشاركت هاي تجاري
ارتباطات ارزش محور
سازمان هاي مجازي 
پروفايل رقبا
شايستگي هاي محوري
همكاري تجاري


 ابزار و تكنيك هاي مديريت پردازش داده ها

تجزيه و تحليل هاي كسب و كار
هوش تجاري
داده كاوي
تحليل هاي پيش بينانه
تكنيك هاي آماري
انبارش داده ها
داده هاي بزرگ
تجزيه و تحليل بازار
مديريت عملكرد سازماني
مديريت محتواي سازماني
ابزارهاي محاسبه و تجزيه و تحليل
ابزارهاي مديريت پايگاه داده
نظرسنجي آنلاين و آمار توصيفي
ابزارهاي تحليل اطلاعات آماري
رايانش ابري

  ابزار و تكنيك هاي مديريت تغيير

مهندسي مجدد فرآيند كسب و كار
كاهش چرخه زماني
طراحي مجدد فرآيند
برنامه هاي مديريت تغيير
تحول فرهنگي
طراحي مجدد فرآيند
كوچك سازي
كاهش نيروي انساني
الگوبرداري
مناسب سازي حجم سازمان
برون سپاري
برون مرزسپاري
نوآوري باز
نوآوري مشاركتي
كاهش پيچيدگي


ابزار و تكنيك هاي وب و شبكه هاي  اجتماعي

برنامه هاي رسانه هاي اجتماعي
فضاهاي چندرسانه اي گفتگو
اجتماعات آنلاين
شبكه هاي بازي اجتماعي
ويكي ها، وبلاگ ها و فروم ها
ابزار مديريت محيط اجتماعي سازمان
شبكه هاي كسب و كار
نرم افزارهاي موبايل
همكاري اجتماعي

نظرات