همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی شیمی

همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی شیمی

با كمال افتخار دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا اولين همايش ملي فناوري هاي نوين در مهندسي شيمي ايران را جهت ارتقاء سطح علمي كليه دانشجويان، اساتيد، متخصصان، صنعت‌گران و صاحبنظران حوزه‌هاي مختلف مهندسي شيمي برگزار مينمايد. اين كنگره در تاريخ 95/3/12 در محل دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا و در 18 محور تخصصي مشتمل بر نفت -گاز - پتروشيمي - زيست‌فناوري - نانوفناوري - پليمر - مهندسي پزشكي - انرژي‌هاي تجديدپذير - محيط‌زيست و ... برگزار خواهد شد. 

 

محورهاي همايش:

نانو تكنولوژي
– بيوتكنولوژي
– مهندسي پزشكي
– پليمر
- فرآيند هاي جداسازي
- پديده هاي انتقال
- طراحي فرآيند شبيه سازي و مدلسازي و كنترل فرآيند ها 
– ترموديناميك و سينتيك شيميايي
– صنايع غذايي
– فرآيند هاي پالايش نفت و گاز
- سوخت و احتراق 
– محيط زيست ....

نظرات