سومین کنفرانس ملی علوم انسانی اسلامی

سومین کنفرانس ملی علوم انسانی اسلامی

زموسسه مديريت كنفرانس هاي علمي انديشوران هزاره سوم، سيويليكا و كنسرسيوم محتواي ملي، سومين كنفرانس ملي علوم انساني اسلامي با هدف پيشبرد مرزهاي دانش، ايجاد فضاي مناسب جهت گردهمايي محققان، كارشناسان و دانشجويان عزيز به منظور  ارايه فعاليت هاي تحقيقاتي و آخرين دستاوردهاي علمي وتبادل نظر در مورخ 1 شهريور  1395 برگزار خواهد شد.

 

محورهاي كنفرانس:

 مقالات ارسالي مي توانند به صورت مروري، پژوهشي، ترويجي و يا موردي باشند.

علوم انساني اسلامي
- فلسفه اسلامي
- حقوق اسلامي
- ارتباطات اسلامي
- جامعه شناسي اسلامي
- روانشناسي اسلامي
- سياست اسلامي
- حكومت اسلامي
- معارف ديني و الهيات
- علوم اجتماعي اسلامي
- علوم تربيتي اسلامي
- تاريخ 
- جغرافيا
- حسابداري
- هنر و ادبيات اسلامي
- اقتصاد اسلامي
- اقتصاد مقاومتي
- مديريت اسلامي
- فرهنگ اسلامي
- علوم قرآن و حديث
- اخلاق اسلامي
- روابط بين الملل
- بازخواني نظرات علما، روشنفكران و دانشمندان سياسي، دانشگاهي و حوزوي ايران در شكل گيري علوم انساني
- نقش و جايگاه سينما و تلوزيون در تحول و شكل گيري علوم انساني اسلامي
- تفاوت جايگاه زنان در ديدگاه علوم انساني اسلامي و علوم انساني غربي
- آسيب ها، مشكلات و مزيت هاي حركت به سمت علوم انساني اسلامي
- نقش زبان و ادبيات فارسي در شكل گيري و پيشرفت علوم انساني اسلامي
- نقش تكنولوژي در به روز شدن علوم انساني اسلامي 
- نقش علما و دانشمندان ايراني و غير ايراني در شكل گيري و تحول علوم انساني اسلامي
- نقش انقلاب اسلامي در تحول علوم انساني اسلامي
- ديدگاه هاي امام خميني(ره) در رابطه با علوم انساني اسلامي
- ديدگاه هاي حضرت آيه الله خامنه اي (حفظه الله) در رابطه با علوم انساني اسلامي
- ديدگاه هاي اساتيد حوزه و دانشگاه در رابطه با علوم انساني اسلامي
- راهكارهاي تعامل علوم انساني اسلامي و علوم انساني غربي
- تفاوت ها و شباهت هاي علوم انساني اسلامي و علوم انساني غربي
- روش هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در علوم انساني اسلامي
- ازدواج و تشكيل خانواده در ديدگاه علوم انساني اسلام و علوم انساني غرب
- راهكارهاي تعريف و تثبيت جايگاه علوم انساني اسلامي در عصر حاضر
- نقش علوم انساني اسلامي در پيشرفت تمدن ايراني-اسلامي
- بازخواني نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمريكا
- مطالعه نقش اقتصاد مقاومتي در تثبيت ساختار جامعه اسلامي
- بازخواني دلايل وقوع بهار عربي در كشورهاي خاورميانه با رويكرد جامعه شناختي و علوم انساني
- مطالعه دلايل وقوع، پيروزي، انحراف و يا شكست انقلاب مردم در كشورهاي اسلامي و خاورميانه
- ساير موضوعات تخصصي مرتبط با علوم انساني

 

نظرات