اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

محورهاي كنفرانس:

مهندسي نرم افزار
معماري نرم افزار
پايگاه داده
مديريت دانش
امنيت اطلاعات
سيستم هاي اطلاعاتي
ساير موارد مرتبط

مهندسي سخت افزار
قابليت اطمينان و آزمون‌پذيري
معماري كامپيوتر
معماريهاي موازي و چند هسته اي
مدلسازي و ارزيابي كارايي سيستمهاي ديجيتال
مدارهاي مجتمع ديجيتال در مقياس بسيار بزرگ
ساير موارد مرتبط

شبكه هاي كامپيوتري
 رمزنگاري و امنيت شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي بي سيم و موبايل
رايانش ابري
پردازش موازي و سيستمهاي توزيع شده
ساير موارد مرتبط

هوش مصنوعي
شبكه هاي عصبي و  الگوريتم هاي فرا ابتكاري
منطق فازي و كاربردها
شناسايي الگو
بينايي ماشين
پردازش تصوير، زبان طبيعي، صوت و سيگنال
ساير موارد مرتبط

علوم كامپيوتر و الگوريتم ها
الگوريتم ها
نظريه محاسبات
ساير موارد مرتبط

فناوري اطلاعات
تجارت و بانكداري الكترونيكي
يادگيري الكترونيكي
دولت الكترونيكي
شبكه هاي اجتماعي
ساير موارد مرتبط
 
 
مهندسي نرم افزار:
سيستم هاي نرم افزاري، مهندسي نرم افزار و روش هاي صوري، معماري نرم افزار، مهندسي وب، پايگاه داده عملياتي و پايگاه داده تحليلي، داده كاوي، امنيت اطلاعات و امنيت سيستم هاي نرم افزاري، تست و ارزيابي سيستم هاي نرم افزاري، نظريه محاسبات، مباحث ويژه در مهندسي نرم افزار، ساير مباحث مرتبط با مهندسي نرم افزار و ساير موارد مرتبط.
 
هوش مصنوعي:
هوش مصنوعي و يادگيري، بينايي ماشين و پردازش تصوير، محاسبات نرم، پردازش صوت و سيگنال، شناسايي الگو، پردازش زبان طبيعي، سيستم چند عامله، مباحث ويژه در سيستم هوشمند و محاسبات نرم، ساير مباحث مرتبط با سيستم هاي هوشمند و ساير موارد مرتبط.
 
معماري كامپيوتر:
معماري كامپيوتر، سيستم هاي حسابي، قابليت اطمينان، تحمل پذيري اشكال و آزمون پذيري، معماري سيستم هاي موازي، مدلسازي و ارزيابي كارآيي سيستم هاي كامپيوتري، مدارهاي مجتمع در مقياس بسيار بزرگ، سيستم هاي نهفته و بي درنگ، سيستم هاي قابل پيكربندي، فناوري نوظهور، مباحث ويژه در سيستم ديجيتالي، شبكه هاي ارتباطي موبايل و بي سيم، ساير مباحث مرتبط با سيستم هاي ديجيتالي و ساير موارد مرتبط.
 
فن آوري اطلاعات و ارتباطات:
شبكه هاي كامپيوتري، انتقال داده، امنيت شبكه هاي كامپيوتري، محاسبات اينترنتي، مشبك و خوشه اي، پردازش موازي و سيستم هاي توزيع شده، مدلسازي و ارزيابي كارآيي شبكه هاي كامپيوتري، مباحث ويژه در شبكه هاي كامپيوتري و سيستم توزيع شده، معماري سازماني فناوري اطلاعات، يادگيري الكترونيكي، سيستم هاي محاسباتي انسان محور، مديريت فناوري اطلاعات، تجارت الكترونيكي، سيستم هاي حمل و نقل و انتقال و ارتباطات هوشمند، معماري اطلاعات و مديريت دانش و ساير موارد مرتبط.
و تمامي موضوعات مرتبط با علوم كامپيوتر

نظرات