دومین کنفرانس ملی نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار

دومین کنفرانس ملی نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار

محورهاي كنفرانس:

صنعت نفت و توسعه پايدار
- مهندسي مخازن
- مهندسي اكتشاف
- مهندسي حفاري
- مهندسي بهره برداري
-مهندسي پالايش وپخش
- شيمي نفت
- اقتصاد نفت
- مهندسي فرآوري و انتقال
- مهندسي فرآيند
- زمين شناس نفت

 
صنعت گاز،پتروشيمي و توسعه پايدار
-فرآيندهاي انتقال و جداسازي
-مدلسازي، شبيه سازي و كنترل
-نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي
- بهينه سازي فرآِيندها
-صنايع پتروشيمي و فرآورده هاي آن
-شيمي پليمر و فيزيك
- شيمي آلي ، معدني و تجزيه
- شيمي محيط زيست
-نانو شيمي و شيمي كاربردي
-شيمي محاسباتي
 
محورهاي ويژه
-فناوري هاي نوين در صنعت نفت و گاز وپتروشيمي
-نقش پدافند غيرعامل درصنعت نفت و گاز وپتروشيمي
-نقش مديريت بحران درصنعت نفت و گاز وپتروشيمي
- نقش ايمني، بهداشت و محيط زيست درصنعت نفت و گاز وپتروشيمي
- راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار درصنعت نفت و گاز وپتروشيمي

نظرات