کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

كنفرانس بين المللي بررسي مسائل جاري زبان ها، گويش ها و زبان شناسي توسط مؤسسه پژوهشگران انديشمند و با همكاري دانشگاه هاي مختلف مانند دانشگاه شهيد چمران اهواز و دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) برگزار مي شود. كنفرانس با هدف بررسي مسائل جاري مرتبط با مسائل جاري زبان ها و گويش هاي مختلف مانند فارسي، عربي، تركي و كردي برگزار خواهد شد.

از تمامي پژوهشگران، دانشگاهيان و دانشجويان دعوت مي گردد تا پژوهش هاي خود را به يكي از زبان هاي فارسي يا انگليسي ارائه نمايند.در حقيقت كنفرانس فرصت مناسبي براي به اشتراك گذشتن يافته هاي علمي متخصصين در زمينه هاي مختلف زبان شناسي، ادبياتي و مترجمي مرتبط با زبان ها و لهجه هاي مختلف مي باشد.

علاوه بر انتشار مقالات منتخب به صورت كتاب، تمامي مقالات در پايگاه سيويليكا ايندكس مي شوند.

 

محورهاي كنفرانس:

زبان ها و گويش ها (مسائل جاري زباني مرتبط با فارسي، عربي، تركي، كردي و ديگر زبان ها و گويش ها)
-آواشناسي
-واج شناسي
-صرف و نحو
-تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي
-معني شناسي
-گونه شناسي زباني
-زبان شناسي تاريخي
-زبانشناسي تطبيقي
-روان شناسي زبان
-جامعه شناسي زبان
-عصب شناسي زبان
-زبان شناسي رايانه اي
-زبانشناسي پيكره اي
-جامعه شناسي زبان
-زبانشناسي مقابله اي
-سبك شناسي
-آموزش، برنامه ريزي و ارزيابي زبان ها و گويش ها
-دوزبانگي
-شبكه هاي اجتماعي

ادبيات (مسائل جاري ادبياتي مرتبط با فارسي، عربي، تركي، كردي و ديگر زبان ها و گويش ها)
-ادبيات معاصر
-ادبيات تطبيقي
-شعر و نثر (داستاني و غير داستاني)

ترجمه (مسائل جاري ترجمه مرتبط با فارسي، عربي، تركي، كردي و ديگر زبان ها و گويش ها)
-زبان شناسي (مسائل جاري زبان شناسي نظري و كاربردي)
-آواشناسي
-واج شناسي
-صرف و نحو
-تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي
-معني شناسي
-روان شناسي زبان
-جامعه شناسي زبان
-عصب شناسي زبان
-زبان شناسي رايانه اي
-زبانشناسي پيكره اي
-زبان شناسي تاريخي
-جامعه شناسي زبان
-زبانشناسي مقابله اي
-زبانشناسي تطبيقي
-سبك شناسي
-آموزش، ارزيابي برنامه، برنامه ريزي
-گونه شناسي زباني
-دوزبانگي
-زبان شناسي قرآن(مسائل جاري زبان شناسي قرآن)

نظرات