دومین همایش ملی فناوری های نوین رایانه و توسعه پایدار

دومین همایش ملی فناوری های نوین رایانه و توسعه پایدار

محورهاي همايش:

مهندسي نرم افزار
سيستم هاي نرم افزاري، مهندسي وب، پايگاه داده عملياتي و پايگاه داده تحليلي، داده كاوي،امنيت اطلاعات و امنيت سيستم هاي نرم افزاري، نظريه محاسبات، بينايي ماشين وپردازش تصوير، محاسبات نرم،پردازش زبان طبيعي، مديريت دانش، و ساير موارد مرتبط

مهندسي سخت افزار
معماري كامپيوتر، سيستم هاي حسابي، قابليت اطمينان،تحمل پذيري اشكال و آزمون پذيري،معماري سيستم هاي موازي،مدلسازي و ارزيابي كارآيي سيستم هاي كامپيوتري،مدارهاي مجتمع در مقياس بسيار بزرگ،سيستم هاي نهفته و بي درنگ،سيستم هاي قابل پيكربندي،مباحث ويژه در سيستم ديجيتالي،قابليت اطمينان و آزمون‌پذيري، مدلسازي و ارزيابي كارايي سيستمهاي ديجيتال و ساير موارد مرتبط

شبكه هاي كامپيوتري
رمزنگاري و امنيت شبكه هاي كامپيوتري،شبكه هاي بي سيم و موبايل، پردازش موازي و سيستمهاي توزيع شده، و ساير موارد مرتبط

هوش مصنوعي
شبكه هاي عصبي و  الگوريتم هاي فرا ابتكاري،منطق فازي و كاربردها، شناسايي الگو، بينايي ماشين،پردازش تصوير، زبان طبيعي، صوت و سيگنال،و ساير موارد مرتبط

علوم كامپيوتر و الگوريتم ها
الگوريتم ها،نظريه محاسبات و ساير موارد مرتبط

فناوري اطلاعات
تجارت و بانكداري الكترونيكي،يادگيري الكترونيكي،دولت الكترونيكي،شبكه هاي اجتماعي،و ساير موارد مرتبط

ساير محور هاي مرتبط

نظرات