دومین همایش ملی توسعه پایدار شهری

دومین همایش ملی توسعه پایدار شهری

محورهاي همايش:


گردشگري
- اقتصاد گردشگري
- تأثيرات فرهنگي- اجتماعي گردشگري
- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در گردشگري
- زيرساخت­ ها و الزامات توسعه گردشگري
- بازاريابي گردشگري
- احياي بافت با ارزش و توسعه گردشگري
- اكوتوريسم

انرژي­ هاي نو و تجديدپذير
 انرژي­ هاي تجديد پذير در توسعه پايدار شهري-
- انرژي خورشيدي، انرژي باد، انرژي زمين­ گرمايي، بيوگاز و زيست­ توده

 فناوري­ هاي نوين
- فناوري اطلاعات
- توسعه اينترنت
- نقش فناوري اطلاعات مكاني (GIS) و سنجش از دور


معماري، عمران و شهرسازي
- اثرات طرح­ هاي بهسازي
- طرح­ هاي هادي
- معماري
- سازه­ ها
- شهرسازي  

محيط زيست و توسعه پايدار شهري
- آلودگي هاي محيط زيست
- زباله هاي شهري
- مكان يابي محل دفن پسماند هاي شهري
- حيات وحش

 مديريت شهري
- دانش بومي و مديريت شهري
- مديريت دانش
- مديريت مراكز شهري
- رفاه و آسايش شهروندان

 بهداشت و سلامت شهروندان
-     امكانات شهري و سلامت شهروندان
-   امنيت غذايي و معيشت پايدار

آسيب شناسي زندگي شهري
اقتصاد و توسعه پايدار شهري
مسئوليت اجتماعي شهروندان

نظرات