همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی

همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی

همايش بين المللي معاصر سازي سنت هاي معماري اسلامي -ايراني) با حضور اساتيد برجسته داخلي و خارجي در تاريخ 5 و6 خرداد ماه سال 1395 در سالن خود سياني دانشگاه محقق اردبيلي برگزار خواهد شد.

 

محورهاي همايش:


- سنت هاي معماري اسلامي- ايراني و بايد هاي اجتماعي
- سنت هاي معماري اسلامي- ايراني و بايد هاي اقتصادي
- سنت هاي معماري اسلامي- ايراني و بايد هاي بوم شناختي
- الگوهاي معماري اسلامي ايراني
- نقش هويت در معماري اسلامي – ايراني
- نقش سازه در معماري اسلامي – ايراني
- نقش اقليم در معماري اسلامي – ايراني
- نقش معني در معماري اسلامي – ايراني
- نقش كالبد در معماري اسلامي – ايراني
- نقش معمار در معماري اسلامي – ايراني
- نقش تصور در معماري اسلامي – ايراني
- نقش محيط در معماري اسلامي – ايراني
- نقش طبيعت در معماري اسلامي – ايراني
- مفهوم حس تعلق در معماري اسلامي – ايراني
- مفهوم خوانايي در معماري اسلامي – ايراني
- مفهوم خاطره انگيزي در معماري اسلامي – ايراني
- مفهوم حس مكان در معماري اسلامي – ايراني
- مفهوم مشاركت در معماري اسلامي – ايراني
- مفهوم شخصيت در معماري اسلامي – ايراني
- مفهوم شادي در معماري اسلامي – ايراني
- مفهوم سرزندگي در معماري اسلامي – ايراني
- مفهوم امنيت در معماري اسلامي – ايراني
- مفهوم سلامت در معماري اسلامي – ايراني
- مفهوم عدالت در معماري اسلامي – ايراني

نظرات