کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها

کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها

 جهت دستيابي به اهداف مذكور، «دانشگاه فني و حرفه اي ميرزاكوچك صومعه سرا، شركت شهرك هاي صنعتي استان گيلان و شركت پيشگامان پژوهش هاي نوين» پس از برگزاري موفقيت آميز «اولين كنفرانس حسابداري، مديريت و نوآوري در كسب و كار» و «اولين كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم» در نظر دارند با مشاركت و حمايت دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهاي علمي و تحقيقاتي كشور، «كنفرانس بين المللي كسب و كار: فرصت ها و چالش ها» را در تاريخ 16 خرداد 1395 در شهر رشت برگزار نمايند.

 

محورهاي اصلي كنفرانس:

- مديريت

- حسابداري

-اقتصاد

-كارآفريني

-كسب و كار

 

 

نظرات