چهارمین  همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

به‌منظور تقويت انجمن‌هاي علمي دانشجويي و آشنايي دانشجويان با زمينه‌هاي اشتغال و كارآفريني و فرهنگ غني روستا، چهارمين همايش ملي انجمن‌هاي علمي دانشجويي رشته‌هاي مهندسي كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست كشور با محوريت «توسعه پايدار كشاورزي، حفاظت از منابع طبيعي و صيانت از منابع انساني» و همچنين اولين جشنواره ملي فرهنگ روستا در پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران به همت اداره امور فرهنگي و اعضاي انجمن‌هاي علمي-دانشجويي برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه‌ريزي انجام شده، اولين جشنواره ملي فرهنگ روستا از 27 تا 30 ارديبهشت ماه 1395  برگزار شده و در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه (29 و 30 ارديبهشت ماه) چهارمين همايش ملي انجمن‌هاي علمي دانشجويي رشته‌هاي مهندسي كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست برگزار خواهد شد. 

اهداف همايش:

-آشنايي دانشجويان رشته‌هاي كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست با مباحث كلان و سياست‌هاي كلي بخش
-تقويت انگيزه، نشاط و خودباوري دانشجويان رشته‌هاي كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست
-آشنايي دانشگاهيان با زمينه‌هاي كارآفريني و اشتغال در بخش
-آشنايي دانشگاهيان با فرهنگ غني روستا
-معرفي كارآفرينان و توليدكنندگان نمونه بخش

 

محورهاي همايش:

- تبيين جايگاه امنيت حياتي و غذايي در سياست‌هاي كلان كشور
- كارآفريني و راهكارهاي ايجاد اشتغال براي دانش‌آموختگان كشاورزي و منابع طبيعي
- مديريت پايدار كشاورزي و منابع طبيعي
- پتانسيل‌ و چالش‌هاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي كشور
- ارتقاء ارتباط بين بخش‌هاي آموزش، پژوهش، اجرا و صنعت
- دانش بومي و فناوري‌هاي نوين در كشاورزي و منابع طبيعي
- تبيين جايگاه كشاورزي و منابع طبيعي در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي
- تبيين جايگاه كشاورزي و منابع طبيعي در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
- مديريت و افزايش بهره‌وري منابع آب و انرژي در كشاورزي و منابع طبيعي
- راهكارهاي بهبود فراوري و بسته‌بندي محصولات كشاورزي و منابع طبيعي
- جايگاه صنعت اكوتوريسم، دام، طيور و آبزيان در اقتصاد مقاومتي
همچنين اولين جشنواره ملي فرهنگ روستا نيز در زمينه‌هاي عكس، تئاتر، شعر، صنايع دستي در قالب غرفه نمايشگاهي، نشست تخصصي و كارگاه با حضور فعالين نمونه كارآفرين بخش، با محوريت كارآفريني و اشتغال و فرهنگ روستا  برگزار خواهد شد. 

نظرات