اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی، علوم و فناوری

اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی، علوم و فناوری

كنفرانس بين المللي پژوهشهاي كاربردي در مهندسي، علوم و فناوري (ICAREST 2016) روز 27 تا 28 بهمن ماه 1395 توسط دبيرخانه بين المللي كنفرانس با همكاري تعدادي از موسسات علمي و پژوهشي در پرديس بين المللي دانشگاه تكنيك استانبول در قبرس شمالي برگزار خواهد شد.

 

محورهاي كنفرانس:

-هنر، معماري و شهرسازي
-مهندسي عمران، سازه و فناوري هاي ساخت
-مهندسي مكانيك، تاسيسات و طراحي صنعتي
-مهندسي برق، كامپيوتر و فناوري اطلاعات
-علوم انساني، اقتصاد، مديريت و توسعه پايدار

نظرات