کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

محورهاي كنفرانس:

علوم و مهندسي كامپيوتر
-مهندسي نرم‌افزار چابك
-آزمون و ارزيابي نرم‌افزار
-روش‌هاي صوري
-مدل‌سازي و بازمهندسي فرآيندهاي كسب و كار
-مهندسي وب و طراحي برنامه‌هاي كاربردي سيار
-طراحي پايگاه داده‌ها و كلان داده‌ها
-معماري و مشخصه‌هاي كيفي نرم‌افزار
-سرويس‌گرايي و نرم‌افزار به‌عنوان سرويس
-الگوريتم و نظريه محاسبات
-سيستم هاي هوشمند و رايانش نرم
-شبكه هاي كامپيوتري
-امنيت داده و شبكه
-پردازش سيگنال
-معماري كامپيوتر و سيستم هاي ديجيتال
-سيستم هاي موازي و توزيعي
-ساير مباحث مرتبط با علوم و مهندسي كامپيوتر

فناوري اطلاعات
-ياد گيري الكترونيكي
-سيستم هاي محاسباتي انسان محور
-مديريت فناوري اطلاعات
-تجارت الكترونيكي
-سيستم هاي حمل و نقل و ارتباطات هوشمند
-معماري اطلاعات و مديريت دانش
-شبكه كاي ارتباطي موبايل و بي سيم
-ساير مباحث مرتبط با فناوري اطلاعات

نظرات