پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

محورهاي كنفرانس:

صنعتي سازي سازه ها
-فناوري هاي نوين در صنعتي سازي سازه ها
-بومي سازي سيستم هاي نوين سازه اي
-ارتقاء مصالح و فناوري هاي بومي با استفاده از فناوري هاي نوين
 

تحليل، طراحي و اجراي سيستم هاي نوين سازه اي و روشهاي نوين بهسازي و مقاوم سازي سازه ها
-سيستم هاي سازه اي، اعضا و يا اتصالات نوين در سازه ها
-يافته هاي جديد در تحليل، طراحي و اجراي سازه ­هاي سبك و ساير سازه هاي مدرن  
-سيستم هاي كنترل نيمه فعال و غيرفعال سازه ها
-نوآوري در طراحي سازه هاي خاص(سازه هاي بلند، سازه هاي فضاكار و ..)
-روشها و مصالح جديد در مقاوم سازي سازه ها
 

مصالح نوين در مهندسي عمران
-كاربردهاي مواد مركب و نانو مواد در مهندسي عمران
-كاربردهاي نوين مصالح و قطعات سبك در مهندسي عمران
-توليد و كاربرد بتن هاي وي‍‍ژه از جمله UHPC,HPC,SCC,FRC,RCC  و ...
-پيشرفت هاي جديد در توليد مقاطع فولادي نورد گرم و سرد
-كاربرد مصالح و فناوري هاي نوين در حوزه ژئوتكنيك، راه سازي و حمل و نقل
-كاربرد مواد و پوشش هاي ضد حريق در مهندسي عمران
 

فناوري ها و مصالح نوين سازگار با محيط زيست وكاهش مصرف آب و انرژي
-ساختمان سبز،  مصالح و سازه هاي نوين
-مصالح قابل بازيافت و يا سازگار با محيط زيست
-مصالح و اجزاي بادوام و پايدار در مهندسي عمران
-روشها و مصالح جديد در عايق سازي و كاهش مصرف انرژي
-استفاده از انرژي تجديدپذير در ساخت و ساز
-مواد و مصالح جايگزين سيمان (نظير ژئو پليمرها، پوزولان ها و...)
-ارزيابي چرخه زيست محيطي مصالح و روشهاي نوين در مهندسي عمران
-آئين نامه هاي زيست محيطي در ساخت و ساز پايدار (LEED,BREEAM,CASBEE,….)

نظرات