کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری

کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری

با استعانت از خداوند متعال و با حمايت و همكاري دانشگاه علمي كاربردي، انجمن پژوهش هاي  مهندسي عمران و معماري ايران و انجمن بين المللي عمران و شهرسازي (ISCA)، سيويليكا و كنسرسيوم محتواي ملي، كنفرانس بين المللي مهندسي شهرسازي، عمران و معماري با هدف پيشبرد مرزهاي دانش، ايجاد فضاي مناسب جهت گردهمايي محققان، كارشناسان و دانشجويان عزيز به منظور  ارايه فعاليت هاي تحقيقاتي و آخرين دستاوردهاي علمي وتبادل نظر در مورخ 28 خرداد  1395 (18,2016,June) برگزار خواهد شد.

 

محورهاي كنفرانس:

مهندسي معماري و شهرسازي:
-بوم شناسي
-مديريت شهري
-طراحي شهري
-مديريت پروژه
-معماري داخلي
-مفهوم شناسي معماري و شهرسازي
فضاهاي سبز و محيط زيست شهري
-زيبا شناسي در معماري و شهرسازي
-ساير موضوعات مرتبط با معماري و شهرسازي
 
محورهاي مهندسي عمران:
-مهندسي سازه
-مهندسي زلزله
-مهندسي سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي
-مهندسي آب
-مهندسي ژئوتكنيك
-مهندسي محيط‌زيست و توسعۀ پايدار
-مهندسي راه، حمل‌و‌نقل و ترافيك
-مديريت ساخت
-مهندسي نقشه‌برداري و ژئوماتيك
-ساير زمينه‌هاي مرتبط

نظرات