اولین کنفرانس ملی سبک زندگی ایرانی اسلامی

اولین کنفرانس ملی سبک زندگی ایرانی اسلامی

محورهاي كنفرانس:

-مولفه هاي سبك زندگي ايراني – اسلامي با تاكيد بر فرمايشات مقام معظم رهبري و انديشمندان
- مطالعه تطبيقي سبك زندگي در ايران و ديگر كشورها
- بررسي سبك هاي مختلف زندگي در ايران
- رسانه هاي جمعي و سبك زندگي
- مديريت بدن و سك زندگي
- دينداري و سبك زندگي
- اقتصاد خانواده و سبك زندگي
- اوقات فراغت و سبك زندگي
- جنسيت و سبك زندگي
- جوانان و سبك زندگي
- تعليم و تربيت و سبك زندگي
- سلامت (جسمي و رواني ) و سبك زندگي
- سبك زندگي ، آسيب ها و چالش ها
 
معنا مبناي كيفيت زندگي:
-   هدف  زندگي و نقش آن در سبك زندگي اسلامي
-  ارزش ها و نقش آن در سبك زندگي اسلامي
-  فايده و سودمندي زندگي و نقش آن در سبك زندگي اسلامي
 
 چرايي هاي سبك زندگي:
-  دلايل گرايش به سبك زندگي در دنيا و ايران
-  شاخصه هاي سبك زندگي اسلامي - ايراني
-  نظام توحيدي و فرصت ها و تهديدات سبك زندگي اسلامي
 
-    مفهوم شناسي سبك زندگي از ديدگاه اديان و مكاتب فكري
-    ابعاد سبك زندگي از منظر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري
-    گفتمان سازي مفهوم سبك زندگي
-    چگونگي شكل گيري سبك و شيوه زندگي
-    عوامل موثر بر شكل گيري سبك زندگي
-    آسيب شناسي وضع موجود سبك زندگي در ايران
-    چاره جويي و ارائه راهكار جهت رفع آسيب هاي موجود سبك زندگي در ايران
-    محورهاي اساسي فرهنگ صحيح سبك زندگي
-    نقش و جايگاه ايمان و اعتقاد در سبك زندگي در تمدن سازي نوين اسلامي
-    مصاديق سبك زندگي غربي در مظاهر زندگي ايرانيان
-    سبك زندگي مبتني بر فرهنگ ايثار و شهادت
-    رابطه بين معماري و شهرسازي با سبك زندگي اسلامي-ايراني
 
سبك زندگي در مقياس فردي:
-فرد و عبادت
-فرد وقرآن
-فرد و مسجد
-فرد و روابط‌خانوادگي و اجتماعي
-فرد و ويژ‌گي‌هاي شخصيتي – اخلاقي
-فرد و تحصيلات
-فرد و اشتغال
-فرد و ساعت فراغت
-فرد و رسانه
-فرد و هنر
-و... 
 
سبك زندگي در مقياس خانواده:
-خانواده و تعامل زوجين
-خانواده و تعامل والدين و فرزندان
-خانواده و تعامل فرزندان با فرزندان
-خانواده و نقش جنسيت در آن
-خانواده و اوقات فراغت(ورزش، تفريح،...)
-خانواده و معيشت(درآمد، هزينه، پس‌انداز، ...)
-خانواده و روابط همسايگي
-خانواده و روابط خويشاوندي
-و... 
 
سبك زندگي در مقياس اجتماعي:
-جامعه و آداب‌ورسوم اجتماعي
-جامعه، سنت ‌و‌ تجدد
-جامعه و ورزش
-جامعه، مراسم ديني و هيئات مذهبي
-جامعه و فرهنگ ديني
-جامعه و ارزشهاي اخلاقي
-جامعه و رسانه‌هاي جمعي
-جامعه و تهاجم فرهنگي
-جامعه و تجمل‌گرايي و رفاه‌خواهي
-جامعه و فردگرايي
-جامعه و گروه‌هاي ضدفرهنگي
-جامعه و ضرورت مهندسي فرهنگي
-جامعه و آداب ازدواج و طلاق
-جامعه و تحزّب
-جامعه، مسجد و سايراماكن مذهبي
-و... 

سبك زندگي در مقياس حكومت اسلامي:
-حكومت و حقوق شهروندي
-حكومت و مردم(حقوق متقابل، پذيرش، تبعيت، نقد)
-حكومت و نخبگان
-حكومت و ولايت فقيه
-حكومت و احزاب،گروه‌هاي سياسي،اقليت‌هاي مذهبي
-حكومت و سازمان‌هاي غيردولتي
-حكومت و نهادهاي حكومتي(فرهنگي، سياسي، اقتصادي، نظامي،هنري، ...)
-حكومت و آزادي‌بيان و عقيده
-و... 
 
سبك زندگي در مقياس بين‌المللي:
-امت اسلامي و روابط بين‌المللي
-امت اسلامي و مشكلات بين‌المللي
-امت اسلامي و ملل و اديان ديگر
-امت اسلامي و عزّت بين‌المللي
-امت اسلامي و تنوع فرهنگي(تهاجم فرهنگي، تقابل فرهنگي، مهاجرت، ...)
-امت اسلامي و مرزهاي جغرافيايي
-امت اسلامي و الگوها
و... 
 
محورهاي پيشنهادي در زمينه بيانات مقام معظم رهبري امام خامنه‌ايمدظله‌العالي:
-بن‌مايه‌هاي فرهنگ اسلامي جامعه
-نقش نخبگان در تبيين سبك زندگي اسلامي
-آسيب‌شناسي سبك زندگي فعلي
-وظيفه سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان در سبك زندگي
-خطرهاي تقليد در سبك زندگي
-ارزش‌ها در جامعه اسلامي
-علم در جامعه اسلامي
-اختراع در جامعه اسلامي
-صنعت، سياست و اقتصاد در جامعه اسلامي
-تبليغ و تبليغات در جامعه اسلامي
-ثروت و قدرت در جامعه اسلامي
-كارجمعي و فرهنگ آن در جامعه اسلامي
-وحدت و اتحاد در جامعه اسلامي
-تفريح در جامعه اسلامي
-صداقت در جامعه اسلامي
-توليد و مصرف در جامعه اسلامي
-عزت و كرامت در جامعه اسلامي
-رفاه, تجمل، رفاه زدگي و تجمل گرايي در جامعه اسلامي
-جوان در جامعه اسلامي
-جوان در حكومت اسلامي
-اميد ونشاط در جامعه اسلامي
-گوش كردن در جامعه اسلامي
-عقل و انديشه در جامعه اسلامي
-وظيفه و مسئوليت در جامعه اسلامي
-پيشرفت، تمدن و تمدن‌سازي و سبك زندگي
-شهيد در جامعه اسلامي
-همت و تلاش در جامعه اسلامي
-هدف در جامعه اسلامي
-رستگاري در جامعه اسلامي
-امنيت رواني و اخلاقي در جامعه اسلامي
 

نظرات