اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران

اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران

محورهاي همايش:

- مهندسي معماري
- مهندسي معماري داخلي
 -مهندسي شهرسازي  
- مهندسي برق
- مهندسي كامپيوتر  
- مهندسي فن آوري اطلاعات
- مهندسي عمران
- مهندسي معدن   
- مهندسي مكانيك 
- مهندسي كشاورزي  
- مهندسي متالوژي  
- مهندسي صنايع
- مهندسي شيمي  
- مهندسي نفت   
- مهندسي پزشكي 
- مهندسي هوافضا   
- مهندسي نساجي
- مهندسي مواد
- مهندسي مديريت اجرايي  
- مهندسي مديريت پروژه 

نظرات