سومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه بایونیک

سومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه بایونیک

قطب علمي فناوري معماري دانشگاه تهران با همكاري دانشگاه‎ها، وزارتخانه‎ها و موسسات ذي ربط درنظر دارد سومين كنفرانس سازه و معماري را با محوريت بايونيك در آبان ماه سال 1395 برگزار نمايد

 

اهداف كنفرانس:
-ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي نوين پژوهشي بين انديشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجويان و دست‌اندركاران در زمينه معماري و سازه.
-تداوم گفتمان‎هاي بين‎المللي در زمينه مفاهيم، نظريات و تئوري‎هاي مرتبط با محورهاي كنفرانس.
-ارتقا سطح دانش جامعه مهندسي و عموم در مسائل مرتبط معماري و سازه و نقش علم بيونيك در طراحي.
-توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در زمينه مباحث كنفرانس.
-معرفي نمونه‎هاي موفق طراحي بيونيك در سطح جهان و بررسي آنها از ديدگاه‌هاي مختلف.

 

محورهاي كنفرانس:

-بايونيك منبع الهام در معماري
-مصاديق معماري بايونيك در معماري گذشته ايران و جهان
-بايونيك در سايرعلوم
-بايوميمكري در معماري
-بايونيك و انرژي
-بايونيك و معماري پاسخگو
-بايونيك و سازه هاي باز و بسته شونده
-بايونيك و ساختمان هاي بلند
-بايونيك و هندسه در معماري
-بايونيك و فرم يابي در معماري
-بايونيك و فرآيند ساخت در معماري
-بايونيك و فناوري هاي ديجيتال در معماري
-بايونيك و متدولوژي انتقال ايده ها از طبيعت به معماري

نظرات