اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2015)

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2015)

محورهاي كنفرانس:   
محورهاي تخصصي:
 بهينه سازي
مديريت و مهندسي كيفيت
مهندسي ساخت و توليد
 برنامه ريزي توليد و مديريت عمليات
 مديريت و كنترل پروژه
 سيستمهاي اطلاعاتي، مديريت دانش و داده كاوي
 سيستمهاي ايمني، نت و پايايي
 اقتصاد مهندسي و مديريت مالي
 مهندسي فاكتورهاي انساني
 مديريت زنجيره تامين
 هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره
ساير

محورهاي كاربردي:
· صنايع عمومي (نفت، فولاد، خودرو، كشاورزي و...)
· خدمات عمومي (حمل و نقل، آموزش، مالي و...)
· سيستمهاي سلامت
· انرژي
· محيط زيست
· صنايع دفاعي
· مديريت شهري
· گردشگري
· فناوريهاي نو
· ساير

نظرات