اولین همایش ملی توسعه پایدار ملی

اولین همایش ملی توسعه پایدار ملی

محورهاي همايش:

 مديريت و توسعه پايدار ملي
مديريت مالي
مديريت صنعتي و اجرايي
مديريت دولتي
مديريت بازاريابي و ارتباط با مشتريان
مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات
مديريت دانش
مديريت بانكي
مديريت استراتژيك
مديريت منابع انساني
مديريت شهري
 

اقتصاد و توسعه پايدار ملي
اقتصاد كلان
اقتصاد خرد
اقتصاد سنجي


فناوري­هاي نوين و توسعه پايدار ملي
فناوري اطلاعات
رايانه
توسعه اينترنت
نقش فناوري اطلاعات مكاني (GIS) و سنجش از دور

  معماري، عمران و شهرسازي و توسعه پايدار ملي
اثرات طرح­هاي بهسازي
طرح­هاي هادي
معماري
سازه­ها
شهرسازي

 گردشگري و توسعه پايدار ملي
اقتصاد گردشگري
تأثيرات فرهنگي- اجتماعي گردشگري
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در گردشگري
زيرساخت­ها و الزامات توسعه گردشگري
بازاريابي گردشگري
احياي بافت با ارزش و توسعه گردشگري
اكوتوريسم

 انرژي­هاي نو و تجديدپذير و توسعه پايدار ملي
انرژي­هاي تجديدپذير در توسعه پايدار شهري
انرژي خورشيدي، انرژي باد، انرژي زمين­گرمايي، بيوگاز و زيست­توده

محيط زيست و توسعه پايدار ملي
آلودگي هاي محيط زيست
زباله هاي شهري
مكان يابي محل دفن پسماند هاي شهري
حيات وحش

 مسئوليت اجتماعي شهروندان و توسعه پايدار ملي
بهداشت و سلامت شهروندان و توسعه پايدار ملي
امكانات شهري و سلامت شهروندان
امنيت غذايي و معيشت پايدار

 

نظرات