پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر ،برق و الکترونیک

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر ،برق و الکترونیک

موسسه پندار همايش پارس به عنوان مجري برگزاري كنفرانس هاي بين المللي در ايران اين بار پنجمين كنفرانس  بين المللي مهندسي كامپيوتر ،برق ومهندسي مهندسي برق در خرداد ماه 1395  در شهر كوالالامپور مالزي با ميزباني دانشگاه IUMW و همكاري دانشگاه علم و صنعت ايران واحد نور برگزار نمايد.

 

 

محورهاي كنفرانس:

مهندسي نرم افزار
سيستم هاي نرم افزاري، مهندسي نرم افزار و روش هاي صوري، معماري نرم افزار، مهندسي وب، پايگاه داده عملياتي و پايگاه داده تحليلي، داده كاوي، امنيت اطلاعات و امنيت سيستم هاي نرم افزاري، تست و ارزيابي سيستم هاي نرم افزاري، نظريه محاسبات، مباحث ويژه در مهندسي نرم افزار، ساير مباحث مرتبط با مهندسي نرم افزار و ساير موارد مرتبط.


هوش مصنوعي
هوش مصنوعي و يادگيري، بينايي ماشين و پردازش تصوير، محاسبات نرم، پردازش صوت و سيگنال، شناسايي الگو، پردازش زبان طبيعي، سيستم چند عامله، مباحث ويژه در سيستم هوشمند و محاسبات نرم، ساير مباحث مرتبط با سيستم هاي هوشمند و ساير موارد مرتبط.


معماري كامپيوتر
معماري كامپيوتر، سيستم هاي حسابي، قابليت اطمينان، تحمل پذيري اشكال و آزمون پذيري، معماري سيستم هاي موازي، مدلسازي و ارزيابي كارآيي سيستم هاي كامپيوتري، مدارهاي مجتمع در مقياس بسيار بزرگ، سيستم هاي نهفته و بي درنگ، سيستم هاي قابل پيكربندي، فناوري نوظهور، مباحث ويژه در سيستم ديجيتالي، شبكه هاي ارتباطي موبايل و بي سيم، ساير مباحث مرتبط با سيستم هاي ديجيتالي و ساير موارد مرتبط.


فن آوري اطلاعات و ارتباطات
شبكه هاي كامپيوتري، انتقال داده، امنيت شبكه هاي كامپيوتري، محاسبات اينترنتي، مشبك و خوشه اي، پردازش موازي و سيستم هاي توزيع شده، مدلسازي و ارزيابي كارآيي شبكه هاي كامپيوتري، مباحث ويژه در شبكه هاي كامپيوتري و سيستم توزيع شده، معماري سازماني فناوري اطلاعات، يادگيري الكترونيكي، سيستم هاي محاسباتي انسان محور، مديريت فناوري اطلاعات، تجارت الكترونيكي، سيستم هاي حمل و نقل و انتقال و ارتباطات هوشمند، معماري اطلاعات و مديريت دانش و ساير موارد مرتبط.
و تمامي موضوعات مرتبط با علوم كامپيوتر

مهندسي الكترونيك
مدارهاي ميكروالكترونيك
ادوات نيمه هادي
نانو تكنولوژي و ممز
سنسورها و ترنسديوسرها
اپتوالكترونيك و فوتونيك
سيستم هاي مخابراتي
تئوري مخابرات
كاربردهاي سيستم هاي كنترلي
روباتيك و اتوماسيون
مهندسي قدرت 
توليد، انتقال و توزيع الكتريسته   
الكترونيك قدرت ماشين هاي الكتريكي
فن آوري شبكه هاي هوشمند انرژي   
و ساير موارد مشابه

نظرات