اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر

اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر

محورهاي همايش : 

-فرصت ها و چالش هاي پيش روي صنعت لاستيك و پليمر
-آميزه كاري، مواد اوليه و ماشين آلات
-فناوري هاي نوين و استانداردهاي آتي در صنعت لاستيك و پليمر
-طراحي ، ساخت ، فرآيند توليد، روش هاي ارزيابي و آزمون محصول
-توسعه محصولات نوين لاستيكي و پليمري مورد استفاده در صنايع
-چشم انداز صنعت لاستيك و پليمر در جهان و توسعه ي تكنولوژي
-بازيافت ، انرژي ،كيفيت، و بهره ‌وري در صنعت لاستيك و پليمر
-نانو تكنولوژي در صنايع لاستيك و پليمر
-مباحث مرتبط با صنعت لاستيك در حوزه مهندسي برق ، مكانيك و مواد

 

نظرات