دومین همایش و نمایشگاه ملی و بین المللی سیستمهای نوار نقاله با رویکرد مدیریت حمل و نقل مواد

دومین همایش و نمایشگاه ملی و بین المللی سیستمهای نوار نقاله با رویکرد مدیریت حمل و نقل مواد

محورهاي همايش:

1.نقش مواد اوليه توليد تسمه نقاله در كيفيت محصول نهايي
2.مشخصات فني انواع تسمه نقاله شامل:
ابعاد، ميزان سايش و چسبندگي، استحكام
3.نحوه انتخاب تسمه نقاله براي مصارف گوناگون
4.كميته فني ايزو استانداردهاي تسمه نقاله در ايران
5.استانداردهاي بين المللي موجود و پروژه هاي تدوين استاندارد
6.برگه اطلاعات يا Data sheet يك سيستم نوار نقاله
7.محاسبات، طراحي، نصب و بهره برداري در سيستم نقاله
8.بازرسي فني در سيستمهاي نوار نقاله
9.بررسي عوامل و روشهاي پيشگيري از استهلاك سيستم نقاله
10.سيستم هاي كشش در نوارهاي نقاله
11.نوار نقاله هاي ثابت و متحرك
12.سيستم هاي توزين نوارهاي نقاله B.c. weighing system
13.بررسي تجهيزات جانبي و تكميلي در سيستمهاي نوار نقاله
14.اصول ايمني در سيستمهاي نوار نقاله
15.بررسي اصول بهداشت در تسمه نقاله هاي خاص
16.فناوريهاي نوين انتقال مواد:
· تسمه نقاله هاي لوله اي Pipe belt conveyors
· بالابرهاي تسمه اي – كاسه اي Belt Bucket elevators
· بالابرهاي تسمه اي شيب دار Inclined Belt Bucket elevators
· نوار نقاله سبك Tiny belt conveyors
· Air Lifting در سيستم نوار نقاله

نظرات