کنفرانس پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی

کنفرانس پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی

كنفرانس پژوهش‌هاي نوين و مديريت دانش در علوم انساني با هدف ايجاد ارتباط ميان اساتيد، مديران، كارشناسان و دانشجويان علوم انساني، طي روزهاي 5 و 6 خردادماه سال 1395 در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. 

 

محورهاي اصلي همايش:

-محور اصلي     
-علوم اجتماعي و جامعه‌‍شناسي    
-زبان، ادبيات و آموزش    
-علوم جغرافيايي    
-علوم اقتصادي    
-تربيت بدني و علوم ورزشي    
-علوم تاريخ و باستان‌شناسي    
-زبان شناسي    
-فلسفه، الهيات و معارف اسلامي    
-علوم تربيتي و آموزش    
-حقوق    
-علوم سياسي و روابط بين‌الملل    
-روان شناسي    
-حسابداري و مديريت    
-علوم ارتباطات اجتماعي و مطالعات زنان    
-پژوهش هنر    
-مدريت دانش، علم اطلاعات و دانش شناسي    
-مطالعات ميان رشته‌اي و ديگر موضوعات مرتبط

نظرات