بیست و یکمین سمینار و کارگاه آموزشی سالیانه سازه های فضا کار

بیست و یکمین سمینار و کارگاه آموزشی سالیانه سازه های فضا کار


جهاد دانشگاهي استان كرمان و دانشگاه شهيد باهنر كرمان در نظر دارند در چارچوب تفاهم نامه همكاري علمي با دانشگاه Surrey انگلستان بيست ودومين دوره فشرده و كارگاه آموزشي سازه هاي فضاكار را با حضور آقاي پروفسور هشيار نوشين مبدع جبر فرمكسي و نرم افزار Formian، و همچنين عده اي از اساتيد برجسته كشور از تاريخ 28/01/95 به مدت 2 هفته در محل جهاددانشگاهي استان كرمان واقع در مجتمع دانشگاهي شهيد باهنر كرمان برگزار نمايند.
 ارزش درس مزبور معادل 3 واحد براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا بوده و از طرف معاونت آموزشي دانشگاه شهيد باهنر و جهاد دانشگاهي استان كرمان گواهي شركت در دوره، براي شركت كنندگان، صادر خواهد شد. در ضمن دانش آموختگان و مهندسان عمران و معماري و علاقه مندان نيز مي توانند در دوره مزبور شركت نمايند و در صورت كسب حداقل امتياز آزمون نهايي گواهي شركت در دوره فوق صادر خواهد شد .

 

نظرات