دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران

دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران

 

محورهاي همايش

علوم تربيتي
-تعليم و تربيت اسلامي
-برنامه ريزي آموزشي
-اخلاق اسلامي
-فلسفه تعليم و تربيت
-پژوهش علوم اجتماعي
-علوم ارتباطات اجتماعي
-مردم شناسي
-ازدواج و خانواده
-جامعه شناسي
-مطالعات زنان و خانواده
-مطالعات فرهنگي و مديريت رسانه

علوم روانشناسي
-روانشناسي باليني
-روانشناسي تربيتي
-روانشناسي شخصيت
-روانشناسي فرهنگي
-روانشناسي اسلامي
-روانشناسي صنعتي و سازماني
-روانشناسي باليني كودكان  و  نوجوانان
-روانشناسي عمومي
-سنجش و اندازه گيري(روان سنجي)
-روانشناسي سلامت
-روانشناسي نوين
      
 
مشاوره و آموزش
-مشاوره مدرسه
-مشاور و راهنمايي(شغلي،خانواده،توانبخشي)
-آموزش و پرورش(پيش دبستاني،دبستاني،ابتدايي)
-آموزش كودكان استثنايي
-آموزش و پرورش تطبيقي
-آموزش و بهسازي منابع انساني
-آموزش بزرگسالان
-مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي
-تكنولوژي و تحقيقات آموزشي
برنامه ريزي درسي
-مديريت آموزشي
-آموزش الكترونيك


محورهاي ويژه:
-راهكارهاي مقابله با آسيب هاي اجتماعي در جامعه
-سبك زندگي سالم
-مديريت راهبردي فرهنگ
-راهكارهاي ترويج فرهنگ ايراني اسلامي
-اخلاق و فرهنگ در پژوهش
-توسعه و ترويج فرهنگ اسلامي در خانواده ها
-زيست اخلاق اسلامي
-وساير مباحث مرتبط

نظرات