همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی

همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی

 همايش بين المللي شرق شناسي، تاريخ و ادبيات پارسي در تارخ 26 ماه مي 2016 ميلادي با همكاري مشترك دانشگاه دولتي ايروان ارمنستان، دانشگاه دولتي خجند تاجيكستان، دانشگاه دولتي ايليا گرجستان، موسسه P.S.R Kulturella Forening  سوئد، موسسه سفيران فرهنگي مبين و با حمايت علمي رئيس دپارتمان مطالعات ايرانشناسي دانشگاه هامبورگ در محل دانشگاه ايروان در كشور ارمنستان برگزار خواهد شد.

 

محورهاي همايش :

ادبيات فارسي
-ادبيات كودك و نوجوان
-ادبيات پايداري
-ادبيات تطبيقي
-ادبيات عامه
-ادبيات حماسي
-ادبيات عرفاني
-ادبيات غنايي
-زبان فارسي
-ادبيات تطبيقي
-زبان و ادبيات شرقي

تاريخ و تمدن
-تاريخ اسلام 
-تاريخ و تمدن  خاورميانه
-جغرافياي تاريخي اسلام
-اسلام شناسي در غرب
-معماري و هنر شرقي

تاريخ
-تاريخ ايران باستان
-تاريخ ايران اسلامي
-تاريخ انقلاب اسلامي
تاريخ اسلام
-تاريخ قفقاز
-تاريخ آسياي ميانه و شبه قاره هند
-تاريخ جهان عرب
-تاريخ مسيحيت در خاورميانه

اديان و مذاهب
-شيعه شناسي 
-مذاهب اسلامي
-تصوف و عرفان اسلامي
-مذاهب فقهي  
-فلسفه و كلام اسلامي
-اديان ابراهيمي 
-اديان غير ابراهيمي
-تحولات اديان و مذاهب در شرق

حقوق
حقوق اساسي
-حقوق مدني
-حقوق اداري
-حقوق جزا و جرم شناسي 
-حقوق تجار
-حقوق بين الملل

تعليم و تربيت
-تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت 
-روانشناسي تربيتي
-آموزش و بهسازي منابع انساني
-تكنولوژي آموزشي
-مديريت آموزشي
-تعليم و تربيت اسلامي و غير اسلامي
-آموزش و پرورش تطبيقي
-تاريخ تعليم و تربيت در اسلام

فلسفه و كلام
-فلسفه
-منطق
-كلام

زبان شناسي
-آوا شناسي
-زبان شناسي معاصر
-دستور زبان فارسي
-زبان و تفكر

علوم سياسي
-انديشه‌هاي‌ سياسي‌ (شرق و اسلام‌)
-تحولات‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ ايران‌ 
-تحولات‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ خاورميانه‌ 
-نظام‌ سياسي‌ و دولت‌ در اسلام‌
-جنبش‌هاي‌ ‌ معاصر
-انقلاب‌ در كشورهاي‌ شرق
-خليج‌فارس‌ و مسائل‌ آن‌
-مسائل‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ جهان‌ سوم‌
-ديپلماسي‌ و رفتار سياسي‌ در اسلام‌
-مسائل‌ نظامي‌ و استراتژيك‌ معاصر

ارتباطات فرهنگي
-شناخت وسايل ارتباط جمعي
-نظريه هاي ارتباط جمعي
-حقوق ارتباط جمعي
-آثار اجتماعي ارتباطات

هنر و معماري
-فرهنگ، هنر و ادبيات شرق
-هنرهاي دستي و سير تحول آن در ايران
-هنر اسلامي
-هنر غير اسلامي
-سيستمهاي ساختماني در معماري
-طراحي فني و اجزاء ساختمان

باستان شناسي
-دوره اسلامي
-وره اشكاني و ساساني
-دوره ماد و هخامنشي
-تاريخ بين النهرين   
-دوره پيش از تاريخ

مردم شناسي و جامعه شناسي 
-انسان شناسي 
-مردم شناسي خاورميانه
-جامعه شناسي 
-روانشناسي اجتماعي
-جامعه شناسي سياسي
-مطالعات و تحقيقات زنان

محور ويژه
-تمام پژوهش ها پيرامون سعدي شيرازي

 

 

نظرات