دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی

دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی

دومين همايش ملي زمين شناسي و اكتشافات معدني در تاريخ30 و 31 ارديبهشت ماه 1395 به منظور فراهم آوردن زمينه مناسب  جهت ارائه آخرين دستاورد هاي علمي ، پژوهشي و صنعتي در زمينه هاي مختلف زمين شناسي و اكتشافات معدني  بحث و تبادل نظر در ارتباط با پروژه هاي تحقيقاتي  جديد و چشم انداز رشته زمين شناسي و معدن در موسسه اموزش عالي كرمان برگزار خواهد شد.

 

محورهاي همايش:

 

- ژئوفيزيك اكتشافي
- ژئوشيمي اكتشافي
- ارزيابي ذخاير معدني
- ژئوتكنيك
- حفاري اكتشافي
- پتروفيزيك
- چينه شناسي
- سنگ شناسي
- منابع معدني
- فسيل شناسي و كاربري آن در پي جويي معادن
- ژئوشيمي
- تكنوتيك
- زيست محيطي
- مهندسي زمين شناسي
- هيدروژئولوژي
- صنعت و كابردهاي نوين
- مكانيك سنگ و حفاري در معادن

 

 

 

نظرات