دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت

محورهاي كنفرانس:

- مدل­سازي، بهينه سازي و برنامه ريزي رياضي در بخش هاي صنعت و خدمات - طراحي سيستم هاي توليدي و خدماتي - مديريت زنجيره تامين و لجستيك صنعتي و خدماتي - انبارداري، برنامه ريزي توليد و توالي عمليات - قيمت گذاري و مديريت درآمد - الگوريتم هاي فراابتكاري - مديريت پروژه و قرارداد - مديريت كيفيت، بهره وري و تعالي سازماني - نگهداري و تعميرات و پايايي - مهندسي فاكتورهاي انساني / ايمني و بهداشت شغلي - مهندسي ساخت و توليد - اقتصاد مهندسي و مهندسي مالي - اقتصاد مقاومتي - حمل و نقل - طراحي آزمايش ها - مديريت دانش - مديريت برند - مديريت ريسك / مديريت بحران - مدلهاي احتمالي و سيستم هاي صف / شبيه سازي سيستم ها - تئوري بازي - مدل هاي فازي و محاسبات نرم - سيستم هاي اطلاعاتي / هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره / داده كاوي - مديريت اتلاف / بهبود بهره وري و ناب سازي فرآيندها - مديريت انرژي / محيط زيست - مهندسي سلامت - تحليل سيستم هاي اقتصادي؛ اجتماعي - تكنيك هاي تصميم گيري - كاربرد فناوري اطلاعات در مهندسي صنايع - تكنيك حل خلاقانه مساله - مديريت آينده پژوهي - معماري كسب وكار/ معماري محصول - محاسبات ابري - داده هاي حجيم - تحليل پوششي داده ها - و تمام موضوعات مرتبط با مهندسي صنايع.

نظرات